Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifa 2018.01.23-tól

1. lépés
2. lépés
3. lépés
4. lépés
Jelen díjtarifa a Gfbt. szerint módosuló szerződéssel rendelkező javára tartalmazhat különbségtételt abból a szempontból, hogy a szerződés új szerződésnek vagy pedig módosuló
szerződésnek minősül. A Gfbt. alapján módosuló szerződés a K&H Biztosító Zrt-nél a jelen díjtarifa hatályba lépése előtti kockázatviselési kezdetű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
szerződés, amely szerződés a következő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál.
motorteljesítmény meghatározása
Személygépkocsi és motorkerékpár esetén a díjszámítás egyik alapja a biztosítandó gépjármű motorteljesítménye. A motorteljesítményt a forgalmi engedély adata alapján kell meghatározni és díjszámítás során alkalmazni. Abban az esetben, ha a Szerződő
üzemben tartó vitatja a forgalmi engedélybe bejegyzett motorteljesítmény adat helyességét, a biztosító nem jogosult a forgalmi engedélyben található adattól eltérő értéket figyelembe venni mindaddig, amíg azt a forgalmi engedélyben nem módosítják.
kedvezmények és azok érvényesítésének feltételei
A K&H Biztosító Zrt.
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2018. január 23-i vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött
felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem
mondja fel, akkor az új biztosítóval tött szerződése a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény
(továbbiakban: Gfbt.) rendelkezései alapján érvénytelen, kivéve
ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
A jelen díjtarifa az egyedi szerződésekre vonatkozik. A
gépjárműflottába tartozó gépjárművekre is az egyedi
szerződésekre vonatkozó díjtarifát kell alkalmazni.
A Gfbt. értelmében az állan forgalmi engedélyre kötelezett gépjárművek
esetében a biztosítási szerződés határozatlan tartamú, az ideiglenes forgalmi
engedéllyel, az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel rendelkező
gépjárművek, továbbá az igazolólappal rendelkező lassú járművek és a
négykerekű segédmotoros kerékpárok (quadok), továbbá a külön jogszabályban
meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjárművek esetében
csak határozott tartamú szerződés köthető. A közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott mezőgazdasági erőgép (lassú rmű)
esetében határozatlan tartamú szerződés köthető.
Havi díjfizetési gyakorisággal a K&H Biztosító nem köt kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítást. A jelen díjtarifában szerep
gépjármű-kategóriák alatt a vonatko miniszteri rendelet szerinti
gépjármű-kategóriák értendők.
A 2018. január 23-i vagy sőbbi időpontban kezdődő biztosítási
időszakú szerződésekre érvényes díjtarifánkat, valamint a
mindenkor hatályos biztosítási feltételeinket megtekintheti a kh.hu
weboldalon, valamint a K&H Biztosító ügyfélszolgálati irodájában,
továbbá tájékozódhat biztosításközvetítőjénél is.
gyermek kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén (a gyermekek számától függetlenül) 5% kedvezmény érvényesíthető, ha a Szerződő gyermekének születési éve 15 vagy kevesebb évvel korábbi,
mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év és a Szerződő a szerződés évfordulójáig, vagy új szerződés esetén az ajánlat megtételekor a gyermek születési dátumának megadásával a kedvezményre
való jogosultságáról nyilatkozatot tesz/tett.
extra kedvezmény
Személygépkocsi vagy motorkerékpár vagy tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a szerződés bármelyik év január első napján kezdődő biztosítási
időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete január 1-je.
díjfizetés gyakorisági kedvezmény
Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási díjból 21% kedvezmény érvényesíthető ha a díjfizetés gyakorisága éves, 3% kedvezmény érvényesíthető ha a díjfizetés gyakorisága féléves. Ha a szerződés megkötésére
díjnemfizetéssel megszűnt szerződés újrakötése miatt kerül sor, ez a kedvezmény a szerződés első biztosítási időszakában nem alkalmazható.
A kedvezmények érvényesítése az ajánlat megtételekor, illetve a szerződés évfordulójakor a K&H Biztosító rendelkezésére álló információk alapján történik.
kedvezmény megnevezése
kedvezmény leírása, mértéke és érvényesítésének feltételei
idős gépjármű kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 10 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási
időszakának kezdete szerinti naptári év, abban az esetben, ha a szerződés bármelyik év január első napján kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá
abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete január 1-je és a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 10 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete
szerinti naptári év.
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 7 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási
időszakának kezdete szerinti naptári év, abban az esetben, ha a szerződés bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpontban kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H
Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpont és a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 7 vagy több évvel
korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év.
Motorkerékpár kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10%, tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 20% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó gépjármű gyártási
éve 10 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év. Egyéb, a fentiekben nem megnevezett gépjármű-kategóriába sorolt gépjármű esetén ez a kedvezmény nem érvényesíthető.
A gyártási év a forgalmi engedély adata alapján kerül megállapításra.
hengerűrtartalom kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó gépjármű hengerűrtartalma az alábbi tartományok valamelyikébe esik: 1 250-1 299 cm
3
;
1 350-1 399 cm
3
; 1 550-1 599 cm
3
. A hengerűrtartalom a forgalmi engedély adata alapján kerül megállapításra.
0,8000
1,0000
0,9000
1,0000
0,9500
1,0000
kedvezmények és azok kedvezmény szorzói
kedvezmény szorzó mértéke, ha a Szerződő
jogosult a kedvezményre
nem jogosult a kedvezményre
idős gépjármű kedvezmény
személygépkocsi vagy motorkerékpár
0,9000
1,0000
tehergépkocsi
kedvezmények számítása
A kedvezményeket az alábbi módon kell alkalmazni a díjszámítás során.
A kedvezmények érvényesítési feltételei alapján meg kell állapítani, hogy a díjszámítás során mely kedvezmény(ek) vehető(k) figyelembe.
A "maximált kedvezmény" elnevezésű táblázatból a biztosítási időszak első napja alapján meg kell állapítani a legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzót.
A "kedvezmények és azok kedvezmény szorzói" elnevezésű táblázatból kedvezményenként meg kell állapítani az alkalmazandó kedvezmény szorzókat.
A legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó figyelembe vétele mellett az alkalmazandó kedvezmény szorzók alapján meg kell állapítani az összesített kedvezmény szorzót.
0,9000
1,0000
díjfizetés gyakorisági kedvezmény
éves díjfizetési gyakoriság
0,7900
1,0000
féléves díjfizetési gyakoriság
0,9700
1,0000
bármelyik évben január 1-je
39,00%
0,6100
az év bármely napjára esik, kivéve ha az január 1-je
35,00%
0,6500
Ennek menete:
A kedvezmény szorzókat össze kell szorozni egymással, majd a kapott szorzatot négy tizedesjegyre kell kerekíteni. Ha a kapott érték nagyobb, mint a biztosítási időszak első napja alapján megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó, akkor a
biztosítási díj számítása során alkalmazandó "összesített kedvezmény szorzó" a kiszámított érték, míg abban az esetben, ha a kiszámított érték kisebb, mint a biztosítási időszak első napja alapján megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó, akkor
a biztosítási díj számítása során alkalmazandó "összesített kedvezmény szorzó" értéke a megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó.
maximált kedvezmény
ha a szerződés biztosítási időszakának első napja
maximált kedvezmény
legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó
I. II. III. IV. V. VI.
0-10 kW 12 574 12 574 12 574 12 574 12 574 12 574
11-37 kW 3 972 3 972 4 248 4 248 4 248 4 248
4 274 4 274 4 909 6 200 6 200 6 200
51-60 kW 5 676 5 676 5 676 5 886 5 886 5 886
61-70 kW 5 779 5 779 5 779 6 955 6 955 6 955
71-80 kW 6 141 6 141 6 141 6 485 8 542 8 542
81-90 kW 6 098 6 098 6 098 7 125 7 940 7 940
91-100 kW 6 953 6 953 6 953 6 953 8 118 8 118
7 703 7 703 7 703 7 703 7 706 7 706
12 574 12 574 12 574 12 574 12 574 12 574
M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10
5,0050 3,2420 2,4310 2,1020 1,0000 0,9700 0,9300 0,8900 0,8500 0,8000 0,7500 0,6900 0,6200 0,5500 0,4970
M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10
5,0050 3,2420 2,4310 2,1020 1,0000 0,9700 0,9300 0,8900 0,8500 0,8000 0,7500 0,6900 0,6200 0,5500 0,4970
1 2,7843 1,2596 0,9345 0,9331 0,9973 0,9126 1,3197 1,0848 1 3,1988 1,4472 1,0736 1,0720 1,1458 1,0485 1,5162 1,2463
2 2,7244 1,2325 0,9144 0,9130 0,9759 0,8930 1,2913 1,0614 2 3,1075 1,4059 1,0430 1,0414 1,1131 1,0186 1,4730 1,2107
3 2,2769 1,0301 0,7642 0,7630 0,8156 0,7463 1,0792 0,8871 3 2,3959 1,0839 0,8041 0,8029 0,8582 0,7853 1,1356 0,9334
4 2,1729 0,9830 0,7293 0,7282 0,7783 0,7122 1,0299 0,8466 4 2,2599 1,0224 0,7585 0,7574 0,8095 0,7407 1,0712 0,8805
5 1,7941 0,8116 0,6021 0,6012 0,6426 0,5880 0,8504 0,6990 5 1,9811 0,8963 0,6649 0,6639 0,7096 0,6494 0,9390 0,7718
6 1,6371 0,7406 0,5495 0,5487 0,5864 0,5366 0,7760 0,6378 6 1,5621 0,7067 0,5243 0,5235 0,5595 0,5120 0,7404 0,6086
7 1,9844 0,8978 0,6660 0,6650 0,7108 0,6504 0,9406 0,7731 7 1,4780 0,6686 0,4960 0,4953 0,5294 0,4844 0,7005 0,5758
180 kW felett
101-180 kW
minimálisan fizetendő díj Ft-ban
gépjármű-kategória
személygépkocsi
motorkerékpár
tehergépkocsi
éves díj
teljesítmény-kategória
éves díj
megengedett legnagyobb össztömeg
éves díj
45 000
70 kW felett
9 000
A fentebb nem említett (gép)jármű-kategóriákban minimális díj nem kerül meghatározásra.
az alábbiak szerint kell meghatározni a személygépkocsik (M1 gépjármű-kategória) díját
9 000
0-12 kW
3 000
3 500 kg-ig
12 000
13-35 kW
3 000
36-70 kW
4 500
3 501 kg-tól
5. lépés
határozza meg az alkalmazandó kárelőzményi díjszorzót
6. lépés
határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót
7. lépés
a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási díj kiszámítását
2. lépés
határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót
4. lépés
határozza meg az alkalmazandó korrekciós szorzót
határozza meg a cm
3
oszlop száma, a lakóhely illetve telephely szerinti területi csoport jele, a Szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és természetes személy esetén az életkor szerint alkalmazandó összevont
díjszorzót
3. lépés
személygépkocsik éves díja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (összevont díjszorzó) x (korrekciós szorzó) x (kárelőzményi díjszorzó) x (összesített kedvezmény szorzó)] szorzat egész számra kerekített értéke} x 12
8. lépés
ha a fenti képlet szerint kiszámított érték kevesebb mint 9 000, akkor a szerződés éves biztosítási díja 9 000 Ft, egyéb esetben a szerződés éves biztosítási díja a számított érték
személygépkocsik havi alapdíjai Ft-ban teljesítmény-kategóriánként a
hengerűrtartalomtól függően
1,2000
3,5000
saját tömegének és teljesítményének hányadosa 12 kg/kW vagy kevesebb
vonatkozásában taxi engedély került kiadásra
korrekciós szorzó értéke, ha a személygépkocsi(t)
üzembentartója rendelkezik személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelemre, vagy egyéb
gépjármű vagy motorkerékpár kereskedelemre, avagy személygépjármű, vagy gépjármű
kölcsönzésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel
korrekciós szorzó értéke minden egyéb esetben
51 - 70 kW
71-100 kW
10,0000
1,2000
cm
3
oszlop száma
3,5000
teljesítmény-kategória
hengerűrtartalom
850 cm
3
-ig
851 cm
3
-től
1150 cm
3
-
ig
1151 cm
3
-
től 1500
cm
3
-ig
vonatkozásában személygépkocsis személyszállítási engedély került kiadásra
a Szerződő bármilyen nem engedélyköteles tevékenység keretében ellenszolgáltatás fejében
személyszállításra használja *
bérelhető (egy biztosítási időszakban egynél több személy számára kerül bérbeadásra)
0-37 kW
5,0000
4,0000
38-50 kW
1501 cm
3
-
től 2000
cm
3
-ig
2001 cm
3
-
től 3000
cm
3
-ig
3001 cm
3
-
től
járművezetés oktatására használják
kormánya a jobb oldalon helyezkedik el
a biztosítási időszakban összesen 60 napot meghaladóan (tartósan) külföldön használják
a KGFB szerződés megkötésére jogosult
a KGFB szerződés megkötésére jogosult
területi
csoport jele
természetes személy életkora
nem termé-
szetes
személy
területi
csoport jele
természetes személy életkora
nem termé-
szetes
személy
23 - 27 év
28 - 34 év
35 - 41 év
42 - 51 év
52 - 69 év
70 év vagy
több
életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma - születési év száma
életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma - születési év száma
kárelőzményi díjszorzó
A kárelőzményi díjszorzó értéke 3,0000 ha a személygépkocsi gépjármű-kategóriába sorolt gépjárműre megkötött szerződés a jelen díjtarifa hatálya alatt kezdődő biztosítási időszakára vonatkozó bonus-malus besorolása négy vagy több fokozattal
kedvezőtlenebb, mint az ezen biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak bonus-malus osztályba sorolása. Szintén 3,0000 a kárelőzményi díjszorzó értéke, ha a szerződés bonus-malus besorolása M04.
Abban az esetben ha a Szerződő személygépkocsi gépjármű-kategóriába sorolt gépjárműre megkötött bármely korábbi szerződése alatt a biztosítási időszak kezdetének évét megelőző harmadik év első napja és a szerződés biztosítási időszakának első napja
közötti időszakban okozott biztosító első kifizetésével járó kárt, vagy a Szerződő a szerződés biztosítási időszaka kezdetének napján a bonus-malus rendszerbe új belépő, úgy a kárelőzményi díjszorzó értéke 1,1000. A kárelőzményi díjszorzó értéke minden, az
előzőekbe nem tartozó esetben 1,0000.
A fenti feltételek halmozott előfordulása esetén csak a legmagasabb értékű kárelőzményi díjszorzó alkalmazandó.
határozza meg a teljesítmény és a hengerűrtartalom szerint alkalmazandó havi alapdíjat
1. lépés
22 év vagy
kevesebb
23 - 27 év
28 - 34 év
35 - 41 év
42 - 51 év
52 - 69 év
70 év vagy
több
22 év vagy
kevesebb
ha a szerződés bármelyik év január első napján kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés
kockázatviselésének kezdete január 1-je
ha a szerződés bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpontban kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött
szerződés kockázatviselésének kezdete bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpont
3,5000
10,0000
bonus-malus osztály
bonus-malus szorzó
bonus-malus osztály
bonus-malus szorzó
összevont díjszorzók az I; IV; V; VI. cm
3
oszlopba tartozó személygépkocsik esetében a Szerződő
lakóhelyétől, telephelyétől és attól függően, hogy a Szerződő természetes személy (ekkor életkori szorzót
alkalmazunk) vagy nem természetes személy
összevont díjszorzók a II; III. cm
3
oszlopba tartozó személygépkocsik esetében a Szerződő lakóhelyétől,
telephelyétől és attól függően, hogy a Szerződő természetes személy (ekkor életkori szorzót alkalmazunk)
vagy nem természetes személy
személygépkocsik bonus-malus szorzói
A fenti feltételek halmozott előfordulása esetén csak a legmagasabb értékű korrekciós szorzó alkalmazandó.
* a korrekciós szorzó meghatározása szempontjából nem engedélyköteles tevékenység keretében, ellenszolgáltatás fejében
történő személyszállításnak minősül az az eset, amikor a Szerződő a személygépkocsival közösségi személyszállítást végez -
függetlenül ezen alkalmak számától - abban az esetben, ha ennek céljából a Szerződő regisztrált olyan web alapú
alkalmazásban, amely közösségi személyszállítás bonyolítását szolgálja.
1,0000
3,0088 1,9567 1,8480 1,4430 1,8621 2,2630 1,4716 1,3899 1,0853 1,4005
3,0468 1,9814 1,8713 1,4612 1,8856 2,9017 1,8870 1,7821 1,3916 1,7958
2,4761 1,6102 1,5207 1,1875 1,5324 1,9349 1,2583 1,1884 0,9279 1,1975
1,8953 1,2325 1,1640 0,9089 1,1729 1,7191 1,1179 1,0558 0,8244 1,0639
1,6832 1,0946 1,0338 0,8073 1,0417 1,7633 1,1467 1,0830 0,8457 1,0913
1,3712 0,8917 0,8422 0,6576 0,8486 1,5084 0,9810 0,9265 0,7234 0,9335
1,2998 0,8453 0,7983 0,6234 0,8044 1,3478 0,8765 0,8278 0,6464 0,8341
2,8158 1,8312 1,7294 1,3504 1,7426 2,8123 2,5812 0,8440 0,9654 1,0009
3,3598 2,1849 2,0635 1,6113 2,0793 3,7995 3,4873 1,1402 1,3043 1,3523
2,4654 1,6033 1,5142 1,1824 1,5258 3,5544 3,2623 1,0667 1,2202 1,2650
2,0947 1,3622 1,2865 1,0046 1,2964 3,1876 2,9257 0,9566 1,0943 1,1345
1,7362 1,1291 1,0664 0,8327 1,0745 2,6964 2,4748 0,8092 0,9256 0,9597
1,5156 0,9856 0,9308 0,7269 0,9380 2,0235 1,8572 0,6072 0,6946 0,7202
1,2998 0,8453 0,7983 0,6234 0,8044 1,9136 1,7564 0,5743 0,6569 0,6811
2,0000
8,0000
8,0000
1,5000
8,0000
10,0000
10,0000
1,0000
M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10
9,7590 4,7860 4,6000 2,7200 1,0000 0,9800 0,9600 0,8400 0,7800 0,7200 0,6600 0,6000 0,5400 0,5040 0,4730
9,7590 4,7860 4,2470 2,7200 1,0000 0,9800 0,9600 0,9400 0,9200 0,9000 0,8300 0,7600 0,6850 0,6380 0,6000
M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10
3,5000 2,3500 1,9000 1,4500 1,0000 0,9800 0,9600 0,9400 0,9200 0,9000 0,8800 0,8600 0,8000 0,7500 0,7000
határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót
* a korrekciós szorzó meghatározása szempontjából tartós külföldi használatnak minősül az az eset, amikor a gépjárművet egy naptári évben összesen
60 napot meghaladóan külföldön használják.
határozza meg az alkalmazandó korrekciós szorzót
határozza meg az alkalmazandó összevont díjszorzót az adott gépjármű-kategória szerinti táblázat paraméterei szerint
határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót
korrekciós szorzó értéke minden egyéb, a fentiekbe nem sorolható esetben
bérelhető (egy biztosítási időszakban egynél több személy számára kerül bérbeadásra)
üzembentartója rendelkezik személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelemre, vagy egyéb gépjármű vagy motorkerékpár
kereskedelemre, avagy személygépjármű, vagy gépjármű kölcsönzésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel
közúti áruszállításra használják és annak üzembentartója 20-nál több járműnek a Gfbt. szerinti üzembentartója
megengedett legnagyobb össztömege 8 tonna feletti és motorteljesítménye nagyobb mint 250 kW
23 év vagy
kevesebb
24 - 29 év
30 - 34 év
35 év vagy
több
5
5
6
6
23 év vagy
kevesebb
24 - 29 év
életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma - születési év száma
életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma - születési év száma
mezőgazdasági vontatók és vontatók éves díja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (összevont díjszorzó) x (korrekciós szorzó) x (összesített kedvezményszorzó)] szorzat egész számra kerekített értéke} x 12
autóbuszok éves díja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (férőhelyek száma) x (összevont díjszorzó) x (korrekciós szorzó) x (összesített kedvezményszorzó)] szorzat egész számra kerekített értéke} x 12
a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási díj kiszámítását
határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót
határozza meg a megengedett legnagyobb össztömeg, a lakóhely illetve telephely szerinti területi csoport jele, a Szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és természetes személy esetén az életkor szerint alkalmazandó
összevont díjszorzót
4. lépés
határozza meg az alkalmazandó korrekciós szorzót
5. lépés
3. lépés
6. lépés
a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási díj kiszámítását
tehergépkocsik éves díja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (összevont díjszorzó) x (korrekciós szorzó) x (összesített kedvezmény szorzó)] szorzat egész számra kerekített értéke} x 12
7. lépés
határozza meg a megengedett legnagyobb össztömeg alapján alkalmazandó minimálisan fizetendő éves díjat
összevont díjszorzók
megengedett
legnagyobb össztömeg
a Szerződő lakóhelye,
telephelye szerinti
területi csoport jele
a természetes személy életkora
nem
természetes
személy
megengedett
legnagyobb össztömeg
a Szerződő lakóhelye,
telephelye szerinti
területi csoport jele
a természetes személy életkora
nem
természetes
személy
8. lépés
ha a fenti képlet szerint kiszámított érték kevesebb mint a 7. lépésben meghatározott minimálisan fizetendő éves díj, akkor a szerződés éves biztosítási díja a 7. lépésben meghatározott éves díj, egyéb esetben a szerződés éves biztosítási
díja a számított érték
az alábbiak szerint kell meghatározni a tehergépkocsik (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) díját
1. lépés
határozza meg a megengedett legnagyobb össztömeg szerint alkalmazandó havi alapdíjat
2. lépés
határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót
ADR áruosztály szerinti veszélyes áru szállítására használják
nemzetközi fuvarozásnál (is) vagy tartósan külföldön használják *
tehergépkocsik havi alapdíjai Ft-ban a megengedett legnagyobb
össztömegtől függően
korrekciós szorzó értéke, ha a tehergépkocsi(t)
megengedett legnagyobb
össztömeg
havi alapdíj
vonatkozásában taxi engedély került kiadásra
5
5
6
30 - 34 év
7
7
2 300 kg-ig
1
3 500 kg
1
2
3
3
4
4
2
35 év vagy
több
6
7
7
2 301 kg -3 499 kg-ig
1
3 501 kg-tól
1
2
2
3
3
4
4
11 912
3 501 kg - 12 000 kg-ig
15 455
3 500 kg-ig
2 300 kg-ig
4 864
2 301 kg - 3 499 kg-ig
6 024
3 500 kg
bonus-malus szorzó ha
a megengedett
legnagyobb
összetömeg
kisebb, mint 3 501 kg
nagyobb, mint 3 500 kg
az alábbiak szerint kell meghatározni az autóbuszok (M2, M3 gépjármű-kategória), mezőgazdasági vontatók (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória) és vontatók (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) díját
1. lépés
határozza meg a gépjármű-kategória szerint alkalmazandó havi alapdíjat (autóbusz esetén a férőhelyek számának figyelembe vételével)