Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Bank – Babaváró hitel

még a lakásfelújítás
is belefér
Jelen hirdetés nem misül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék részletes leírását és feltételeit a babaváró támogatásról szóló 44/2019.
(III.12.) Korm. rendelet, továbbá a vonatkozó ügyfélszerződés, a Lakossági hitelek általános szerződési feltételei, az Üzletszabályzat, valamint a 44/2019. (III.12.)
Korm. rendelet alapján nyújtott K&H babaváró hitel kondícióiról hirdetmény tartalmazzák, amelyek megtekinthetők a bankókokban és a kh.hu internetes oldalon.
A kölcsönigényléshez szükséges dokumentumokról részletesen a kh.hu internetes oldalon tájékozódhat, illetve további információt bankfiókjaink nyújtanak.
A szerződéskötés minden esetben a bank által végzett hitelbírálat függvénye.
a kölcsön összege 2–10 millió forint
jelzálogfedezet nélli
szabad felhasználásúlcsön, így akár lakáscélra is fordítható
induláskor kamatmentes - ha a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül teljel
a gyermekvállalás, a hitel kamatmentes lesz, a kamatot az állam fizeti
az állami kezességvállalásért évi 0,5%-os díjat kell fizetni a havi törlesztőrészlet részeként
a kölcsön igényelhető futamideje 5-10 millió forint hitelösszeg között 5–20 év, 5 millió
forint hitelösszeg alatt 5-10 év lehet
a kamattámogatás ideje alatt a havi törlesztőrészlet maximum 50 ezer forint
a kamattámogatás megszűnik, ha 5 éven belül nem születik gyermek
a kölcsönkérelmet a szükséges dokumentumok benjtását követő 10 napon belül
elbíráljuk
a szerdés 2022. év végéig köthető
a 2019. július 31-ig törnő hiánytalan igénylések esetén a folyósítást követően
egyszeri alkalommal 50 ezer forintot írunk jóvá az ügyfél törlesztőszámján
A jóváírási akció feltételei a 2019. július 1. napjától hatályos K&H babaró hitel
hirdetményben találhak.
első gyermek esetén: amennyiben a kölcsönszerződés megkötése után 5 éven belül az
első gyermek magzati életkora eléri a 12 hetet (vagyis nagyjából 5 és fél éven belül sletik),
akkor a hitelt 3 évig nem kell törleszteni – így a futamidő 3 évvel nő
második gyermek esetén: amikor a második gyermek magzati életkora eléri a 12 hetet
(vagyis nagyjából 5 és fél éven belül születik), a hitelt újabb 3 évig nem kell törleszteni
amennyiben a 3 éves szüneteltetések között átfedés van (teljes átfes ikrek esetén,
részleges 3 éven belül született második gyermek esetén), akkor a szüneteltetések átfedési
idejével kell smolni
ha a hitelt úgy veszitek fel, hogy az első gyermek magzati életkora erte a 12 hetet, a kölcsön
törlesztését a folyósítást követő 3 év múlva is megkezdhetitek
a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a bankhoz kell benjtani
a második és a harmadik gyermek születésekor a slők gyermekvállalási támogatásra
lesznek jogosultak, mely a babaváró hitel elő-, illetve végtörleszt eredményezi
második gyermek esetén: a kölcsönszerződés megkötése után, amikor a második gyermek
magzati életkora eléri a 12 hetet, a fennálló hiteltartozás 30%-át az állam előtörlesztés
formájában kifizeti
harmadik gyermek esetén: a kölcsönszerződés megkötése után, amikor a harmadik
gyermek magzati életkora eléri a 12 hetet, a fennálló hiteltartozás 100%-át az állam
előtörlesztés formájában kifizeti
a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a bankhoz kell benjtani
csak házastársak vehetik igénybe
a feleség betöltötte 18. és még nem töltötte be a 41. életévét
magyarországi lakcímmel kell rendelkezni
az igénylők magyar állampolgárok vagy tarzkodási engedéllyel rendelkezők (három
hónapot meghaladó tartózkodási jogosultsággal)
legalább az egyik félnek rendelkeznie kell 3 éves folyamatos TB-jogviszonnyal (legfeljebb
30 nap megszakítással) vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton kell tanulnia
mindkét fél tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik
semelyik félnek sem lehet NAV-tartozása
a kölcsönkérelem benjtását megelőző legalább 180 napos időtartamban munkaviszonyt
vagy vállalkozói jogviszonyt tudtok felmutatni
semelyik félről sem lehet negatív információ a KHR-ben
meglévő gyermek(ek) esetén legalább az egyik félnek ez kell, hogy az első házassága legyen
a K&H Bank a hitelképességet a szokásos módon, a sat szabályai alapján hitelbírálattal
állapítja meg
egyik fél esetében sem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapn a közös
gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthe
legalább az egyik fél vállalja, hogy a jövőben születendő vagy örökbefogadott gyermekeket
nagykorúgukig, de legfeljebb a hitel lejártáig sat háztartásában neveli
a jövedelemterhelhetőségi mutatóra vonatkozó 2019. július 1-től hatályos szabályozás
alapn, amennyiben a közös igazolt havi nettó jövedelem alacsonyabb, mint 500 000 forint,
az igazolt havi nettó jövedelem legfeljebb 50%-a, ha eléri vagy meghaladja az 500 000
forintot, legfeljebb 60%-a fordítható a meglévő hitel és az új babaváró hitel törlesztésére
ilyen lehetőség csak egyszer adódik az életben!
babavárás 5 éven belül:
3 évig nem kell törlesztőrészletet zetni
ha jön a harmadik gyermek,
a hitel fennmaradó részét az állam zeti!
igénybevételi feltételek
K&H babaváró hitel
K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355
www.kh.hu bank@kh.hu
A kölcsön igénybevételének és a kamatmentességnek feltételei vannak.
A kondíck módosításának jogát a bank fenntartja.
A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által
biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.
10 millió
forintig
THM1: 0,5%
THM2: 6,6%
THM3: 5,8%
kh.hu/babavaro
reprezentatív példa 1:
10 millió forint összegű kölcsön esetén, 240 hónapos futamidővel, a teljes futamidő alatt 0% kamat mellett, a 60. hónapban
megszülető gyermek és 3 év törlesztés szüneteltetés esetén, 0,5% kezességvállalási díj mellett a havi törlesztőrészlet: 45.834 forint,
a teljes visszafizetendő összeg: 10 624 632 forint, a hiteldíj: 624 632 forint, ebből a hiteldíjban foglalt díjak, költségek összege:
624 632 forint, THM: 0,5%
reprezentatív példa 2:
10 millió forint összegű kölcsön esetén, 240 hónapos futamidővel, az első 60 hónap alatt 0% kamat mellett, amennyiben nem
születik gyermek és a 60. hónapot követően a 60 hónap alatt lehívott állami támogatást az ügyfél egyösszegben köteles
visszafizetni, valamint a további 180 hónapban az ÁKK*130% + 5% kamattal köteles az ügyfél visszafizetni a hitelt, 0,5% kezesség-
vállalási díj mellett a havi törlesztőrészlet az első 5 évben: 45 834 forint, a havi törlesztőrészlet a 61. hónaptól kezdődően:
73 774 forint, a teljes visszafizetendő összeg: 18 015 770 forint, a hiteldíj: 8 015 770 forint, ebből a hiteldíjban foglalt díjak, költségek
összege: 695 508 forint, THM: 6,6%
reprezentatív példa 3:
3 millió forint összegű kölcsön esetén, 62 hónapos futamidővel (ami egyenlő a törlesztőrészletek szával), változó 5 éves
kamatperiódusokban rögtett, az első 5 évben 4,86%, azt követően 7,86% kamatláb mellett a legmagasabb havi törlesztőrészlet
49 637 forint, a teljes visszafizetendő összeg 3 523 880 forint, a hiteldíj 523 880 forint, ebből a hiteljban foglalt díjak, költségek
összege 76 122 forint, THM: 5,8%
A 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontja szerint Bankunk tárgyi hitelt nem nyújtja e Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételekkel és Bankunk által kínált
feltételek érdemben atl eltérőek, így a THM számításakor a Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdésben említett feltételekhez legközelebbi – a hiteltípusra létező – összeget és futamidőt vettük figyelembe.
Az érdemben eltérő feltétel a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint áll fenn, amely szerint a törlesztőrészlet összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal
együtt – nem haladhatja meg az 50 000 forintot. A reprezentatív példában a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nincs a várandóság 12. hetét betöltő magzat, így az első 5 év után megszűnik
a kamatmogas és az addig igénybe vett kamattámogatást a hitelfelvevők a hitelintézeten keresztül visszafizetik a kincstárnak.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com