Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

BIT (2003. évi LX. Tv.)