Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

KGFB (2009. évi LXII. Tv)