Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

HPT (2013. évi CCXXXVII. Tv)