Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

PTK (2013. évi V. Tv)