Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

MNB (2013. évi CXXXIX. törvény)