Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ( GFB ) díjtarifa 2017.07.04-től

1. lépés
2. lépés
3. lépés
4. lépés
Jelen díjtarifa a Gfbt. szerint módosuló szerződéssel rendelkező javára tartalmazhat különbségtételt abból a szempontból, hogy a szerződés új szerződésnek vagy pedig módosuló
szerződésnek minősül. A Gfbt. alapján módosuló szerződés a K&H Biztosító Zrt-nél a jelen díjtarifa hatályba lépése előtti kockázatviselési kezdetű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
szerződés, amely szerződés a következő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál.
motorteljesítmény meghatározása
Személygépkocsi és motorkerékpár esetén a díjszámítás egyik alapja a biztosítandó gépjármű motorteljesítménye. A motorteljesítményt a forgalmi engedély adata alapján kell meghatározni és díjszámítás során alkalmazni. Abban az esetben, ha a Szerződő
üzemben tartó vitatja a forgalmi engedélybe bejegyzett motorteljesítmény adat helyességét, a biztosító nem jogosult a forgalmi engedélyben található adattól eltérő értéket figyelembe venni mindaddig, amíg azt a forgalmi engedélyben nem módosítják.
kedvezmények és azok érvényesítésének feltételei
A K&H Biztosító Zrt.
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2017. július 4-i vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött
felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem
mondja fel, akkor az új biztosítóval tött szerződése a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény
(továbbiakban: Gfbt.) rendelkezései alapján érvénytelen, kivéve
ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
A jelen díjtarifa az egyedi szerződésekre vonatkozik. A
gépjárműflottába tartozó gépjárművekre is az egyedi
szerződésekre vonatkozó díjtarifát kell alkalmazni.
A Gfbt. értelmében az állan forgalmi engedélyre kötelezett gépjárművek
esetében a biztosítási szerződés határozatlan tartamú, az ideiglenes forgalmi
engedéllyel, az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel rendelkező
gépjárművek, továbbá az igazolólappal rendelkező lassú járművek és a
négykerekű segédmotoros kerékpárok (quadok), továbbá a külön jogszabályban
meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjárművek esetében
csak határozott tartamú szerződés köthető. A közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott mezőgazdasági erőgép (lassú rmű)
esetében határozatlan tartamú szerződés köthető.
Havi díjfizetési gyakorisággal a K&H Biztosító nem köt kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítást. A jelen díjtarifában szerep
gépjármű-kategóriák alatt a vonatko miniszteri rendelet szerinti
gépjármű-kategóriák értendők.
A 2017. július 4-i vagy későbbi időpontban kezdő biztosítási
időszakú szerződésekre érvényes díjtarifánkat, valamint a
mindenkor hatályos biztosítási feltételeinket megtekintheti a kh.hu
weboldalon, valamint a K&H Biztosító ügyfélszolgálati irodájában,
továbbá tájékozódhat biztosításközvetítőjénél is.
gyermek kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén (a gyermekek számától függetlenül) 5% kedvezmény érvényesíthető, ha a Szerződő gyermekének születési éve 15 vagy kevesebb évvel korábbi,
mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év és a Szerződő a szerződés évfordulójáig, vagy új szerződés esetén az ajánlat megtételekor a gyermek születési dátumának megadásával a kedvezményre
való jogosultságáról nyilatkozatot tesz/tett.
extra kedvezmény
Személygépkocsi vagy motorkerékpár vagy tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a szerződés bármelyik év január első napján kezdődő biztosítási
időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete január 1-je.
díjfizetés gyakorisági kedvezmény
Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási díjból 21% kedvezmény érvényesíthető ha a díjfizetés gyakorisága éves, 3% kedvezmény érvényesíthető ha a díjfizetés gyakorisága féléves. Ha a szerződés megkötésére
díjnemfizetéssel megszűnt szerződés újrakötése miatt kerül sor, ez a kedvezmény a szerződés első biztosítási időszakában nem alkalmazható.
A kedvezmények érvényesítése az ajánlat megtételekor, illetve a szerződés évfordulójakor a K&H Biztosító rendelkezésére álló információk alapján történik.
kedvezmény megnevezése
kedvezmény leírása, mértéke és érvényesítésének feltételei
idős gépjármű kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 10 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási
időszakának kezdete szerinti naptári év, abban az esetben, ha a szerződés bármelyik év január első napján kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá
abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete január 1-je és a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 10 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete
szerinti naptári év.
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 7 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási
időszakának kezdete szerinti naptári év, abban az esetben, ha a szerződés bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpontban kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H
Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpont és a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 7 vagy több évvel
korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év.
Motorkerékpár kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10%, tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 20% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó gépjármű gyártási
éve 10 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év. Egyéb, a fentiekben nem megnevezett gépjármű-kategóriába sorolt gépjármű esetén ez a kedvezmény nem érvényesíthető.
A gyártási év a forgalmi engedély adata alapján kerül megállapításra.
hengerűrtartalom kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó gépjármű hengerűrtartalma az alábbi tartományok valamelyikébe esik: 1 250-1 299 cm
3
;
1 350-1 399 cm
3
; 1 550-1 599 cm
3
. A hengerűrtartalom a forgalmi engedély adata alapján kerül megállapításra.
0,8000
hengerűrtartalom kedvezmény
0,9000
gyermek kedvezmény
0,9500
kedvezmények és azok kedvezmény szorzói
kedvezmények megnevezése
kedvezmény szorzó mértéke, ha a Szerződő
jogosult a kedvezményre
idős gépjármű kedvezmény
személygépkocsi vagy motorkerékpár
0,9000
tehergépkocsi
kedvezmények számítása
A kedvezményeket az alábbi módon kell alkalmazni a díjszámítás során.
A kedvezmények érvényesítési feltételei alapján meg kell állapítani, hogy a díjszámítás során mely kedvezmény(ek) vehető(k) figyelembe.
A "maximált kedvezmény" elnevezésű táblázatból a biztosítási időszak első napja alapján meg kell állapítani a legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzót.
A "kedvezmények és azok kedvezmény szorzói" elnevezésű táblázatból kedvezményenként meg kell állapítani az alkalmazandó kedvezmény szorzókat.
A legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó figyelembe vétele mellett az alkalmazandó kedvezmény szorzók alapján meg kell állapítani az összesített kedvezmény szorzót.
extra kedvezmény
0,9000
díjfizetés gyakorisági kedvezmény
éves díjfizetési gyakoriság
0,7900
féléves díjfizetési gyakoriság
0,9700
bármelyik évben január 1-je
39,00%
0,6100
az év bármely napjára esik, kivéve ha az január 1-je
35,00%
0,6500
Ennek menete:
A kedvezmény szorzókat össze kell szorozni egymással, majd a kapott szorzatot négy tizedesjegyre kell kerekíteni. Ha a kapott érték nagyobb, mint a biztosítási időszak első napja alapján megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó, akkor a
biztosítási díj számítása során alkalmazandó "összesített kedvezmény szorzó" a kiszámított érték, míg abban az esetben, ha a kiszámított érték kisebb, mint a biztosítási időszak első napja alapján megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó, akkor
a biztosítási díj számítása során alkalmazandó "összesített kedvezmény szorzó" értéke a megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó.
maximált kedvezmény
ha a szerződés biztosítási időszakának első napja
maximált kedvezmény
legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó