Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifa 2019.01.01-től

1. lépés
2. lépés
3. lépés
4. lépés
Jelen díjtarifa a Gfbt. szerint módosuló szerződéssel rendelkező javára tartalmazhat különbségtételt abból a szempontból, hogy a szerződés új szerződésnek vagy pedig módosuló
szerződésnek minősül. A Gfbt. alapján módosuló szerződés a K&H Biztosító Zrt-nél a jelen díjtarifa hatályba lépése előtti kockázatviselési kezdetű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
szerződés, amely szerződés a következő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál.
díjfizetés gyakorisági
kedvezmény
Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási díjból 21% kedvezmény érvényesíthető ha a díjfizetés gyakorisága éves, 3% kedvezmény érvényesíthető ha a díjfizetés gyakorisága féléves. Ha a
szerződés megkötésére díjnemfizetéssel megszűnt szerződés újrakötése miatt kerül sor, ez a kedvezmény a szerződés első biztosítási időszakában nem alkalmazható.
kedvezmények megnevezése
kedvezmény szorzó mértéke, ha a Szerződő
jogosult a kedvezményre
nem jogosult a kedvezményre
idős gépjármű kedvezmény
0,9500
1,0000
1,0000
hengerűrtartalom kedvezmény
0,9000
1,0000
gyermek kedvezmény
0,9500
1,0000
0,9000
1,0000
A kedvezmények érvényesítési feltételei alapján meg kell állapítani, hogy a díjszámítás során mely kedvezmény(ek) vehető(k) figyelembe.
A "maximált kedvezmény" elnevezésű táblázatból a biztosítási iszak első napja alapján meg kell állapítani a legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzót.
A "kedvezmények és azok kedvezmény szorzói" elnevezésű táblázatból kedvezményenként meg kell állapítani az alkalmazandó kedvezmény szorzókat.
díjfizetés gyakorisági kedvezmény
0,7900
1,0000
0,9700
1,0000
kedvezmények számítása
A kedvezményeket az alábbi módon kell alkalmazni a díjszámítás során.
0,6500
Ennek menete:
A kedvezmény szorzókat össze kell szorozni egymással, majd a kapott szorzatot négy tizedesjegyre kell kerekíteni. Ha a kapott érték nagyobb, mint a biztosítási időszak első napja alapján megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény
szorzó, akkor a biztosítási díj számítása során alkalmazandó "összesített kedvezmény szorzó" a kiszámított érték, míg abban az esetben, ha a kiszámított érték kisebb, mint a biztosítási időszak első napja alapján megállapított legkisebb
alkalmazható kedvezmény szorzó, akkor a biztosítási díj számítása során alkalmazandó "összesített kedvezmény szorzó" értéke a megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó.
maximált kedvezmény
ha a szerződés biztosítási időszakának első napja
maximált kedvezmény
legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó
A K&H Biztosító Zrt.
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2019. január 1-jei vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban tött
felelősségbiztosítási szerződését határire jogszerűen nem
mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény
(továbbiakban: Gfbt.) rendelkezései alapján érvénytelen, kivéve
ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
A jelen díjtarifa az egyedi szerződésekre vonatkozik. A
gépjárműflottába tartozó gépjárművekre is az egyedi
szerződésekre vonatkozó díjtarifát kell alkalmazni.
A Gfbt. értelmében az állandó forgalmi engedélyre telezett gépjárművek
esetében a biztosítási szerződés határozatlan tartamú, az ideiglenes forgalmi
engedéllyel, az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel rendelkező
gépjárművek, továbbá az igazolólappal rendelkező lassú rművek és a
négykerekű segédmotoros kerékpárok (quadok), továbbá a külön jogszabályban
meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett pjárművek esetében
csak határozott tartamú szerződés köthető. A zúti zlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott mezőgazdasági erőgép (lassú jármű)
esetében határozatlan tartamú szerződés köthető.
Havi díjfizetési gyakorisággal a K&H Biztosító nem köt telező
gépjármű-felelősségbiztosítást. A jelen díjtarifában szereplő
gépjármű-kategóriák alatt a vonatkozó miniszteri rendelet szerinti
gépjármű-kategóriák értendők.
A 2019. január 1-jei vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási
időszakú szerződésekre érvényes díjtarinkat, valamint a
mindenkor hatályos biztosítási feltételeinket megtekintheti a kh.hu
weboldalon, valamint a K&H Biztosító ügyfélszolgálati irodájában,
továbbá tájékozódhat biztosításközvetítőjénél is.
gyermek kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén (a gyermekek számától függetlenül) 5% kedvezmény érvényesíthető, ha a Szerződő gyermekének születési éve 15 vagy
kevesebb évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év és a Szerződő a szerződés évfordulójáig, vagy új szerződés esetén az ajánlat megtételekor a gyermek
születési dátumának megadásával a kedvezményre való jogosultságáról nyilatkozatot tesz/tett.
extra kedvezmény
Személygépkocsi vagy motorkerékpár vagy tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a szerződés bármelyik év január első napján
kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete
január 1-je.
A kedvezmények érvényesítése az ajánlat megtételekor, illetve a szerződés évfordulójakor a K&H Biztosító rendelkezésére álló információk alapján történik.
kedvezmény megnevezése
kedvezmény leírása, mértéke és érvényesítésének feltételei
idős gépjármű kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 5% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 10 vagy több évvel korábbi, mint a
szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év, abban az esetben, ha a szerződés bármelyik év január első napján kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz
megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete január 1-je és a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 10 vagy több évvel
korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év.
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 5% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 7 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés
biztosítási iszakának kezdete szerinti naptári év, abban az esetben, ha a szerződés bármelyik évben január 1-jétől eltérő ipontban kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad
(azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete bármelyik évben január 1-jétől elrő időpont és a biztosítandó
személygépkocsi gyártási éve 7 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év.
Motorkerékpár kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10%, tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 20% kedvezmény érvényesíthető, ha a
biztosítandó gépjármű gyártási éve 10 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év. Egyéb, a fentiekben nem megnevezett gépjármű-kategóriába sorolt
gépjármű esetén ez a kedvezmény nem érvényesíthető. A gyártási év a forgalmi engedély adata alapján kerül megállapításra.
hengerűrtartalom kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó gépjármű hengerűrtartalma az alábbi tartományok
valamelyikébe esik: 1 250-1 299 cm
3
; 1 350-1 399 cm
3
; 1 550-1 599 cm
3
. A hengerűrtartalom a forgalmi engedély adata alapján kerül megállapításra.
kedvezmények és azok kedvezmény szorzói
a gépjármű adatainak meghatározása
A biztosítandó gépjármű adatait a közútizlekedési járműnyilvántartás adatai alapján kell meghatározni és díjszámítás során alkalmazni. Abban az esetben, ha a Szerződő üzemben tartó vitatja a járműnyilvántartásba bejegyzett, a
biztosítási díjat befolyásoló bármely adat helyességét, a biztosító nem jogosult a járműnyilvántartásban található adattól eltérő értéket figyelembe venni mindaddig, amíg az a járműnyilvántartásbandosításra nem kerül. A
járműnyilvántartásban nem szereplő gépjárművek esetében a gépjármű adatait az igazolólap vagy a műszaki adatlap vagy az ideiglenes forgalmi engedély alapján kell meghatározni és a díjszámítás során alkalmazni.
kedvezmények és azok érvényesítésének feltételei
extra kedvezmény
0,9000
1,0000
0,8000
A legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó figyelembe vétele mellett az alkalmazandó kedvezmény szorzók alapján meg kell állapítani az összesített kedvezmény szorzót.
11 700
0-12 kW
3 900
3 500 kg-ig
15 600
13-35 kW
3 900
36-70 kW
5 852
3 501 kg-tól
58 500
70 kW felett
11 700
A fentebb nem említett (gép)jármű-kategóriákban minimális díj nem kerül meghatározásra.
minimálisan fizetendő éves díj Ft-ban
gépjármű-kategória
személygépkocsi
motorkerékpár
tehergépkocsi
éves díj
teljesítmény-kategória
éves díj
megengedett legnagyobb össztömeg
éves díj
bármelyik évben január 1-je
39,00%
0,6100
az év bármely napjára esik, kivéve ha az január 1-je
35,00%
I. II. III. IV. V. VI.
0-10 kW
12 825 12 825 12 825 12 825 12 825 12 825
11-37 kW 4 051 4 051 4 333 4 333 4 333 4 333
4 359 4 359 5 007 6 324 6 324 6 324
51-60 kW 5 790 5 790 5 790 5 720 5 720 5 720
61-70 kW 5 895 5 895 5 895 6 711 6 711 6 711
71-80 kW 6 129 6 129 6 129 6 615 8 713 8 713
81-90 kW 6 220 6 220 6 220 7 268 8 099 8 099
91-100 kW
7 092 7 092 7 092 7 092 8 280 8 280
7 857 7 857 7 857 7 857 7 860 7 860
12 825 12 825 12 825 12 825 12 825 12 825
M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10
7,5000 3,2420 2,4310 2,1020 1,0000 0,9700 0,9300 0,8900 0,8500 0,8000 0,7500 0,6900 0,6300 0,5900 0,4970
M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10
7,5000 3,2420 2,4310 2,1020 1,0000 0,9700 0,9300 0,8900 0,8500 0,8000 0,7500 0,6900 0,6300 0,5900 0,4970
1 2,7843 1,2596 0,8880 0,9331 0,9973 0,9126 1,3197 1,0848 1 3,1988 1,4472 1,0202 1,0720 1,1458 1,0485 1,5162 1,2463
2 2,7244 1,2325 0,8689 0,9130 0,9759 0,8930 1,2913 1,0614 2 3,1075 1,4059 0,9911 1,0414 1,1131 1,0186 1,4730 1,2107
3 2,2769 1,0301 0,7262 0,7630 0,8156 0,7463 1,0792 0,8871 3 2,5157 1,1381 0,8024 0,8431 0,9011 0,8246 1,1924 0,9801
4 2,1729 0,9830 0,6930 0,7282 0,7783 0,7122 1,0299 0,8466 4 2,1470 0,9713 0,6848 0,7195 0,7691 0,7037 1,0177 0,8365
5 1,7941 0,8116 0,5722 0,6012 0,6426 0,5880 0,8504 0,6990 5 1,9811 0,8963 0,6319 0,6639 0,7096 0,6494 0,9390 0,7718
6 1,7191 0,7777 0,5483 0,5761 0,6158 0,5635 0,8148 0,6697 6 1,5621 0,7067 0,4982 0,5235 0,5595 0,5120 0,7404 0,6086
7 1,9844 0,8978 0,6329 0,6650 0,7108 0,6504 0,9406 0,7731 7 1,4780 0,6686 0,4714 0,4953 0,5294 0,4844 0,7005 0,5758
M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06
B07 B08 B09 B10
A fenti feltételek halmozott előfordulása esetén csak a legmagasabb értékű korrekciós szorzó alkalmazandó.
bonus-malus osztályba sorolás szerint alkalmazandó kárelőzményi díjszorzó
1,0000
bonus-malus osztály
kárelőzményi díjszorzó
bérelhető (egy biztosítási iszakban egynél több személy számára kerül bérbeadásra)
0-37 kW
kárelőzményi díjszorzó
Kárelőzményi díjszorzót kell alkalmazni abban az esetben, ha a személygépkocsi gépjármű-kategóriába soroltpjárműre megkötött szerződés a jelen díjtarifa hatálya alatt kezdődő biztosítási iszakára vonatkozó bonus-malus
besorolása négy vagy több fokozattal kedvezőtlenebb, mint a jelen biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak bonus-malus osztályba sorolása. A kárelőzményi díjszorzó értéke minden egyéb esetben 1,0000. A
kárelőzményi díjszorzó értékét az új biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó bonus-malus osztályba sorolás alapján az alábbi táblázat szerint kell megállapítani és a díjszámítás során alkalmazni.
vonatkozásában taxi engedély került kiadásra
ha az így kiszámított összeg kevesebb mint 11 700, akkor a szerződés éves biztosítási díja 11 700 Ft, egyéb esetben a szerződés éves biztosítási díja a jelen lépés szerint kiszámított összeg
a 8. lépés szerint meghatározott éves részdíjhoz adja hozzá a 9. lépés szerint meghatározott értéket, ossza el 4-gyel, kerekítse egész számra és szorozza meg 4-gyel
ha az így kapott érték kevesebb mint 30 295, akkor a díjszámítást a kapott értékkel kell folytatni, ellenkező esetben a díjszámítás további lépésénél figyelembe veendő érték 30 295
a fenti képlet szerint kiszámított értéket (személygépkocsik éves részdíja) szorozza meg 0,3-mal, kerekítse egész számra
10,0000
1,2000
cm
3
oszlop száma
3,5000
teljesítmény-
kategória
hengerűrtartalom
850 cm
3
-
ig
851 cm
3
-
től 1150
cm
3
-ig
1151 cm
3
-
től 1500
cm
3
-ig
vonatkozásában személygépkocsis személyszállítási engedély került kiadásra
a Szerződő bármilyen nem engedélyköteles tevékenység keretében ellenszolgáltatás
fejében személyszállításra használja *
5. lépés
határozza meg az alkalmazandó kárelőzményi díjszorzót
7. lépés
határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót
8. lépés
a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási részdíj kiszámítását
2. lépés
határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót
4. lépés
határozza meg az alkalmazandó korrekciós szorzót
határozza meg a cm
3
oszlop száma, a lakóhely illetve telephely szerinti területi csoport jele, a Szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és természetes személy esetén az életkor szerint
alkalmazandó összevont díjszorzót
3. lépés
az alábbiak szerint kell meghatározni a személygépkocsik (M1 gépjármű-kategória) díját
határozza meg a teljesítmény és a hengerűrtartalom szerint alkalmazandó havi alapdíjat
1. lépés
22 év
vagy
kevesebb
23 - 27 év
28 - 34 év
35 - 41 év
42 - 51 év
52 - 69 év
70 év
vagy több
22 év
vagy
kevesebb
ha a szerződés bármelyik év január első napján kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan
megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete január 1-je
ha a szerződés bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpontban kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az
újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpont
3,5000
4,0000
38-50 kW
0,9500
10. lépés
üzembentartója rendelkezik személygépjármű-, könnyűgéprmű kereskedelemre, vagy
egyéb gépjármű vagy motorkerékpár kereskedelemre, avagy személygépjármű, vagy
gépjármű kölcsönzésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel
10,0000
* a korrekciós szorzó meghatározása szempontjából nem engedélyköteles tevékenység keretében,
ellenszolgáltatás fejében történő személyszállításnak minősül az az eset, amikor a Szerződő a
személygépkocsival közösségi személyszállítást végez - függetlenül ezen alkalmak számától - abban az esetben,
ha ennek céljából a Szerződő regisztrált olyan web alapú alkalmazásban, amely közösségi személyszállítás
bonyolítását szolgálja.
a KGFB szerződés megkötésére jogosult
a KGFB szerződés megkötésére jogosult
területi
csoport
jele
természetes személy életkora
nem termé-
szetes
személy
területi
csoport
jele
természetes személy életkora
nem termé-
szetes
személy
23 - 27 év
28 - 34 év
35 - 41 év
42 - 51 év
52 - 69 év
70 év
vagy több
életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma - születési év száma
életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma - születési év száma
1,1000
1,2500
1,2000
1,2500
51 - 70
kW
71-100 kW
180 kW felett
hajtóanyaga elektromos vagy hibrid
8 vagy 9
alkalmazandó szorzó
1,0000
1,0000
ülések száma díjszorzó
ülések száma vezetővel
5 vagy kevesebb
6 vagy 7
bonus-malus osztály
bonus-malus szorzó
bonus-malus osztály
összevont díjszorzók a IV; V; VI. cm
3
oszlopba tartozó személygépkocsik esetében a Szerződő
lakóhelyétől, telephelyétől és attól függően, hogy a Szerződő természetes személy (ekkor
életkori szorzót alkalmazunk) vagy nem természetes személy
összevont díjszorzók az I; II; III. cm
3
oszlopba tartozó személygépkocsik esetében a Szerződő
lakóhelyétől, telephelyétől és attól függően, hogy a Szerződő természetes személy (ekkor
életkori szorzót alkalmazunk) vagy nem természetes személy
személygépkocsik bonus-malus szorzói
6. lépés
határozza meg az alkalmazandó ülések száma díjszorzót
1501 cm
3
-
től 2000
cm
3
-ig
2001 cm
3
-
től 3000
cm
3
-ig
3001 cm
3
-
től
járművezetés oktatására használják
kormánya a jobb oldalon helyezkedik el
a biztosítási időszakban összesen 60 napot meghaladóan (tartósan) külföldön használják
személygépkocsik éves részdíja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (összevont díjszorzó) x (korrekciós szorzó) x (kárelőzményi díjszorzó) x (ülések száma díjszorzó) x (összesített kedvezmény szorzó)] szorzat egész
számra kerekített értéke} x 12
9. lépés
személygépkocsik havi alapdíjai Ft-ban teljesítmény-kategóriánként a
hengerűrtartalomtól függően
1,2000
3,5000
saját tömegének és teljesítményének hányadosa 12 kg/kW vagy kevesebb
5,0000
101-180 kW
bonus-malus szorzó
korrekciós szorzó értéke, ha a személygépkocsi(t)
1,0000
korrekciós szorzó értéke minden egyéb esetben
3,0088 1,9567 1,8480 1,4430 1,3708 1,5873 1,8621
3,0468 1,9814 1,8713 1,4612 1,3881 1,6073 1,8856
2,3523 1,5297 1,4448 1,1281 1,0717 1,2409 1,4558
1,9900 1,2942 1,2223 0,9544 0,9067 1,0498 1,2316
1,6832 1,0946 1,0338 0,8073 0,7669 0,8880 1,0417
1,3712 0,8917 0,8422 0,6576 0,6247 0,7234 0,8486
1,2348 0,8030 0,7584 0,5922 0,5626 0,6514 0,7642
2,9566 1,9227 1,8159 1,4179 1,3470 1,5597 1,8298
3,3598 2,1849 2,0636 1,6113 1,5307 1,7724 2,0793
2,4654 1,6033 1,5142 1,1824 1,1232 1,3006 1,5258
2,0947 1,3622 1,2866 1,0046 0,9544 1,1050 1,2964
1,8230 1,1856 1,1197 0,8743 0,8306 0,9617 1,1282
1,5156 0,9856 0,9309 0,7269 0,6905 0,7995 0,9380
1,2348 0,8030 0,7584 0,5922 0,5626 0,6514 0,7642
2,2630 1,4716 1,3899 1,0853 1,0310 1,1938 1,4005
2,7566 1,7927 1,6931 1,3220 1,2559 1,4542 1,7060
1,9349 1,2583 1,1884 0,9279 0,8815 1,0207 1,1975
1,7191 1,1179 1,0558 0,8244 0,7832 0,9069 1,0639
1,7633 1,1467 1,0830 0,8457 0,8034 0,9302 1,0913
1,5084 0,9810 0,9265 0,7234 0,6873 0,7958 0,9335
1,3478 0,8765 0,8278 0,6464 0,6140 0,7110 0,8341
2,8123 2,5812 0,8018 0,9654 0,9654 1,4481 1,0009
3,7995 3,4873 1,0832 1,3043 1,3043 1,9565 1,3523
3,3767 3,0992 0,9627 1,1592 1,1592 1,7387 1,2018
3,0282 2,7794 0,8633 1,0395 1,0395 1,5593 1,0778
2,5616 2,3511 0,7303 0,8794 0,8794 1,3190 0,9117
2,1246 1,9500 0,6057 0,7294 0,7294 1,0940 0,7562
1,9136 1,7564 0,5456 0,6569 0,6569 0,9854 0,6811
A fenti feltételek halmozott előfordulása esetén csak a legmagasabb értékű korrekciós szorzó alkalmazandó.
* a korrekciós szorzó meghatározása szempontjából tartós külföldi használatnak minősül az az eset, amikor a gépjárművet egy naptári évben összesen 60 napot meghaladóan külföldön használják.
korrekciós szorzó értéke, ha a tehergépkocsi(t)
vonatkozásában taxi engedély került kiadásra
2,0000
nemzetközi fuvarozásnál (is) vagy tartósan külföldön használják *
8,0000
ADR áruosztály szerinti veszélyes áru szállítására használják
8,0000
megengedett legnagyobb össztömege 8 tonna feletti és motorteljesítménye nagyobb mint 250 kW
1,5000
közúti áruszállításra használják és annak üzembentartója 20-nál több járműnek a Gfbt. szerinti üzembentartója
8,0000
üzembentartója rendelkezik személygépjármű-, könnyűgéprmű kereskedelemre, vagy egyéb gépjármű vagy motorkerékpár kereskedelemre, avagy személygépjármű, vagy gépjármű
kölcsönzésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel
10,0000
bérelhető (egy biztosítási iszakban egynél több személy számára kerül bérbeadásra)
10,0000
korrekciós szorzó értéke minden egyéb, a fentiekbe nem sorolható esetben
1,0000
életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma - születési év száma
2 300 kg-ig
5 170
2 301 kg - 3 499 kg-ig
6 024
3 500 kg
11 912
3 501 kg - 12 000 kg-ig
15 455
12 001 kg-tól
17 599
B10
0,4730
B09
0,6100
M04
9,7590
9,7590
tehergépkocsik bonus-malus szorzói
bonus-malus osztály
bonus-malus szorzó ha a megengedett
legnagyobb össztömeg
kisebb, mint 3 501 kg
nagyobb, mint 3 500 kg
0,6000
0,6380
0,6850
0,7600
0,8300
0,9000
0,9200
B06
0,7000
B05
B08
0,6200
B07
0,6300
0,9400
0,9600
0,9800
1,0000
2,7200
4,2470
4,7860
M01
2,7200
M02
4,6000
M03
4,7860
2 301 kg -3 499 kg-ig
összevont díjszorzók
3 500 kg
1
2
3
4
5
6
7
5
6
7
megengedett
legnagyobb
össztömeg
a Szerződő
lakóhelye, telephelye
szerinti területi
csoport jele
a természetes személy életkora
nem
természe-
tes
személy
23 év
vagy
kevesebb
24 - 29 év
30 - 34 év
35-51 év
52-70 év
71 év vagy
több
2 300 kg-ig
1
tehergépkocsik havi alapdíjai Ft-ban a megengedett legnagyobb
össztömegtől függően
megengedett legnagyobb össztömeg
havi alapdíj
3 500 kg-ig
6
7
1
2
3 501 kg-tól
1
2
3
4
5
6
7
0,7200
B04
0,7800
B03
0,8400
B02
0,9600
B01
0,9800
A00
1,0000
2
3
4
5
határozza meg a megengedett legnagyobb össztömeg, a lakóhely illetve telephely szerinti területi csoport jele, a Szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és természetes személy esetén az életkor
szerint alkalmazandó összevont díjszorzót
2. lépés
határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót
4. lépés
határozza meg az alkalmazandó korrekciós szorzót
5. lépés
határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót
3. lépés
az alábbiak szerint kell meghatározni a tehergépkocsik (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) díját
1. lépés
határozza meg a megengedett legnagyobb össztömeg szerint alkalmazandó havi alapdíjat
a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási részdíj kiszámítását
tehergépkocsik éves részdíja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (összevont díjszorzó) x (korrekciós szorzó) x (összesített kedvezmény szorzó)] szorzat egész számra kerekített értéke} x 12
9. lépés
határozza meg a megengedett legnagyobb össztömeg alapján alkalmazandó minimálisan fizetendő éves díjat
ha a 8. lépés szerint kiszámított összeg kevesebb mint a 9. lépésben meghatározott minimálisan fizetendő éves díj, akkor a szerződés éves biztosítási díja a 9. lépés szerint meghatározott éves díj, egyéb esetben a
szerződés éves biztosítási díja a 8. lépés szerint kiszámított összeg
10. lépés
4
3
6. lépés
a 6. lépés szerint meghatározott éves részdíjhoz adja hozzá a 7. lépésben meghatározott értéket, ossza el 4-gyel, kerekítse egész számra és szorozza meg 4-gyel
ha az így kapott érték kevesebb mint 30 295, akkor a díjszámítást a kapott értékkel kell folytatni, ellenkező esetben a díjszámítás további lépésénél figyelembe veendő érték 30 295
a fenti képlet szerint kiszámított értéket (tehergépkocsik éves részdíja) szorozza meg 0,3-mal, kerekítse egész számra
7. lépés
8. lépés