Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifa 2020.01.01-től

1. lépés
2. lépés
3. lépés
4. lépés
A legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó figyelembe vétele mellett az alkalmazandó kedvezmény szorzók alapján meg kell állapítani az összesített kedvezmény szorzót.
12 288
0-12 kW 4 092
3 500 kg-ig 16 380
13-35 kW 4 092
36-70 kW 6 144
3 501 kg-tól 61 428
70 kW felett 12 288
A fentebb nem említett (gép)jármű-kategóriákban minimális díj nem kerül meghatározásra.
minimálisan fizetendő éves díj Ft-ban
gépjármű-kategória
személygépkocsi motorkerékpár tehergépkocsi
éves díj teljesítmény-kategória éves díj megengedett legnagyobb össztömeg éves díj
bármelyik évben január 1-je 39,00% 0,6100
az év bármely napjára esik, kivéve ha az január 1-je 32,00% 0,6800
Ennek menete:
A kedvezmény szorzókat össze kell szorozni egymással, majd a kapott szorzatot négy tizedesjegyre kell kerekíteni. Ha a kapott érték nagyobb, mint a biztosítási időszak első napja alapján megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény
szorzó, akkor a biztosítási díj számítása során alkalmazandó "összesített kedvezmény szorzó" a kiszámított érték, míg abban az esetben, ha a kiszámított érték kisebb, mint a biztosítási időszak első napja alapján megállapított legkisebb
alkalmazható kedvezmény szorzó, akkor a biztosítási díj számítása során alkalmazandó "összesített kedvezmény szorzó" értéke a megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó.
maximált kedvezmény
ha a szerződés biztosítási időszakának első napja maximált kedvezmény legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó
A K&H Biztosító Zrt.
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2020. január 1-jei vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött
felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem
mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról s 2009. évi LXII. törvény
(továbbiakban: Gfbt.) rendelkezései alapján érvénytelen, kive
ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
A jelen díjtarifa az egyedi szerződésekre vonatkozik. A
gépjárműflottába tarto gépjárművekre is az egyedi
szerződésekre vonatkozó díjtarifát kell alkalmazni.
A Gfbt. értelmében az állandó forgalmi engedélyre kötelezett gépjárművek
esetében a biztosítási szerződés határozatlan tartamú, az ideiglenes forgalmi
engedéllyel, az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel rendelkező
gépjárművek, továbbá az igazolólappal rendelkező lassú járművek és a
négykerekű segédmotoros kerékpárok (quadok), továbbá a külön jogszabályban
meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjárművek esetében
csak határozott tartamú szerződés köthető. A közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról s
miniszteri rendeletben meghatározott mezőgazdasági erőgép (lassú jármű)
esetében határozatlan tartamú szerződés köthető.
Havi díjfizetési gyakorisággal a K&H Biztosító nem köt kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítást. A jelen jtarifában szereplő
gépjármű-kategóriák alatt a vonatkozó miniszteri rendelet szerinti
gépjármű-kategóriák értendők.
A 2020. január 1-jei vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási
időszakú szerződésekre érvényes jtarifánkat, valamint a
mindenkor hatályos biztosítási feltételeinket megtekintheti a kh.hu
weboldalon, valamint a K&H Biztosító ügyfélszolgálati irodájában,
továbbá tájékozódhat biztosításközvetítőjénél is.
extra kedvezmény
Személygépkocsi vagy motorkerékpár vagy tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a szerződés bármelyik év január első napján
kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete
január 1-je.
A kedvezmények érvényesítése az ajánlat megtételekor, illetve a szerződés évfordulójakor a K&H Biztosító rendelkezésére álló információk alapján történik.
kedvezmény megnevezése kedvezmény leírása, mértéke és érvényesítésének feltételei
idős gépjármű kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 5% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 10 vagy több évvel korábbi, mint a
szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év, abban az esetben, ha a szerződés bármelyik év január első napján kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz
megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete január 1-je és a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 10 vagy több évvel
korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év.
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 5% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 7 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés
biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év, abban az esetben, ha a szerződés bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpontban kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad
(azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpont és a biztosítandó
személygépkocsi gyártási éve 7 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év.
Motorkerékpár kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10%, tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 20% kedvezmény érvényesíthető, ha a
biztosítandó gépjármű gyártási éve 10 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év. Egyéb, a fentiekben nem megnevezett gépjármű-kategóriába sorolt
gépjármű esetén ez a kedvezmény nem érvényesíthető. A gyártási év a forgalmi engedély adata alapján kerül megállapításra.
hengerűrtartalom kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó gépjármű hengerűrtartalma az alábbi tartományok
valamelyikébe esik: 1 250-1 299 cm
3
; 1 350-1 399 cm
3
; 1 550-1 599 cm
3
. A hengerűrtartalom a forgalmi engedély adata alapján kerül megállapításra.
kedvezmények és azok kedvezmény szorzói
a gépjármű adatainak meghatározása
A biztosítandó gépjármű adatait a közúti közlekedési járműnyilvántartás adatai alapján kell meghatározni és díjszámítás során alkalmazni. Abban az esetben, ha a Szerződő üzemben tartó vitatja a járműnyilvántartásba bejegyzett, a
biztosítási díjat befolyásoló bármely adat helyességét, a biztosító nem jogosult a járműnyilvántartásban található adattól eltérő értéket figyelembe venni mindaddig, amíg az a járműnyilvántartásban módosításra nem kerül. A
járműnyilvántartásban nem szereplő gépjárművek esetében a gépjármű adatait az igazolólap vagy a műszaki adatlap vagy az ideiglenes forgalmi engedély alapján kell meghatározni és a díjszámítás során alkalmazni.
kedvezmények és azok érvényesítésének feltételei
extra kedvezmény 0,9000 1,0000
0,8000
1,0000
motorkerékpár 0,9000 1,0000
A kedvezmények érvényesítési feltételei alapján meg kell állapítani, hogy a díjszámítás során mely kedvezmény(ek) vehető(k) figyelembe.
A "maximált kedvezmény" elnevezésű táblázatból a biztosítási időszak első napja alapján meg kell állapítani a legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzót.
A "kedvezmények és azok kedvezmény szorzói" elnevezésű táblázatból kedvezményenként meg kell állapítani az alkalmazandó kedvezmény szorzókat.
díjfizetés gyakorisági kedvezmény
éves díjfizetési gyakoriság 0,7900 1,0000
féléves díjfizetési gyakoriság 0,9700 1,0000
kedvezmények számítása
A kedvezményeket az alábbi módon kell alkalmazni a díjszámítás során.
kedvezmények megnevezése
kedvezmény szorzó mértéke, ha a Szerződő
jogosult a kedvezményre nem jogosult a kedvezményre
idős gépjármű kedvezmény
személygépkocsi 0,9500 1,0000
tehergépkocsi 1,0000
hengerűrtartalom kedvezmény 0,9000
Jelen díjtarifa a Gfbt. szerint módosuló szerződéssel rendelkező javára tartalmazhat különbségtételt abból a szempontból, hogy a szerződés új szerződésnek vagy pedig módosuló
szerződésnek minősül. A Gfbt. alapján módosuló szerződés a K&H Biztosító Zrt-nél a jelen díjtarifa hatályba lépése előtti kockázatviselési kezdetű kötelező gépjár-felelősségbiztosítási
szerződés, amely szerződés a következő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál.
díjfizetés gyakorisági
kedvezmény
Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosításijból 21% kedvezmény érvényesíthető ha a díjfizetés gyakorisága éves, 3% kedvezmény érvényesíthető ha a díjfizetés gyakorisága féléves. Ha a
szerződés megkötésére díjnemfizetéssel megszűnt szerződés újrakötése miatt kerül sor, ez a kedvezmény a szerződés első biztosítási időszakában nem alkalmazható.
I. II. III. IV. V. VI.
0-10 kW
13 243 13 243 13 243 13 243 13 243 13 243
11-37 kW 4 575 4 575 5 081 5 081 5 081 5 081
4 876 4 876 5 769 6 536 6 536 6 536
51-60 kW 5 972 5 972 5 972 5 908 5 908 5 908
61-70 kW 6 086 6 086 6 086 6 924 6 924 6 924
71-80 kW 6 642 6 642 6 642 7 154 8 920 8 920
81-90 kW 6 416 6 416 6 416 7 486 7 957 7 957
91-100 kW
7 319 7 319 7 319 7 319 8 181 8 181
8 494 8 494 8 494 8 494 8 905 8 905
13 243 13 243 13 243 13 243 13 243 13 243
M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10
7,5000 3,2420 2,4310 2,1020 1,0000 0,9700 0,9300 0,8900 0,8500 0,8000 0,7500 0,6900 0,6400 0,6000 0,4970
M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10
7,5000 3,2420 2,4310 2,1020 1,0000 0,9700 0,9300 0,8900 0,8500 0,8000 0,7500 0,6900 0,6400 0,6000 0,4970
1 2,7843 1,3225 0,8880 0,8962 0,9973 0,9126 1,3197 1,0848 1 3,1988 1,5194 1,0202 1,0297 1,1458 1,0485 1,5162 1,2463
2 2,7244 1,2940 0,8689 0,8769 0,9759 0,8930 1,2913 1,0614 2 3,1075 1,4760 0,9911 1,0003 1,1131 1,0186 1,4730 1,2107
3 2,2769 1,0814 0,7262 0,7329 0,8156 0,7463 1,0792 0,8871 3 2,5157 1,1949 0,8024 0,8098 0,9011 0,8246 1,1924 0,9801
4 2,1729 1,0321 0,6930 0,6994 0,7783 0,7122 1,0299 0,8466 4 2,1470 1,0198 0,6848 0,6911 0,7691 0,7037 1,0177 0,8365
5 1,8837 0,8947 0,6008 0,6063 0,6747 0,6174 0,8929 0,7339 5 1,9811 0,9410 0,6319 0,6377 0,7096 0,6494 0,9390 0,7718
6 1,7191 0,8165 0,5483 0,5533 0,6158 0,5635 0,8148 0,6697 6 1,5621 0,7420 0,4982 0,5028 0,5595 0,5120 0,7404 0,6086
7 1,8852 0,8954 0,6013 0,6068 0,6753 0,6179 0,8936 0,7345 7 1,4780 0,7020 0,4714 0,4757 0,5294 0,4844 0,7005 0,5758
M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10
6. lépés határozza meg az alkalmazandó ülések száma díjszorzót
1501 cm
3
-
től 2000
cm
3
-ig
2001 cm
3
-
től 3000
cm
3
-ig
3001 cm
3
-
től
járművezetés oktatására használják
személygépkocsik éves részdíja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (összevont díjszorzó) x (korrekciós szorzó) x (kárelőzményi díjszorzó) x (ülések száma díjszorzó) x (összesített kedvezmény szorzó)] szorzat egész
számra kerekített értéke} x 12
9. lépés
személygépkocsik havi alapdíjai Ft-ban teljesítmény-kategóriánként a
hengerűrtartalomtól függően
1,2000
3,5000
saját tömegének és teljesítményének hányadosa 12 kg/kW vagy kevesebb
101-180 kW
bonus-malus szorzó
korrekciós szorzó értéke, ha a személygépkocsi(t)
összevont díjszorzók a IV; V; VI. cm
3
oszlopba tartozó személygépkocsik esetében a Szerződő
lakóhelyétől, telephelyétől és attól függően, hogy a Szerződő természetes személy (ekkor
életkori szorzót alkalmazunk) vagy nem természetes személy
összevont díjszorzók az I; II; III. cm
3
oszlopba tartozó személygépkocsik esetében a Szerződő
lakóhelyétől, telephelyétől és attól függően, hogy a Szerződő természetes személy (ekkor
életkori szorzót alkalmazunk) vagy nem természetes személy
személygépkocsik bonus-malus szorzói
51 - 70
kW
71-100
kW
180 kW felett
hajtóanyaga elektromos
8 vagy 9
alkalmazandó szorzó
1,0000
1,0000
ülések száma díjszorzó
ülések száma vezetővel
5 vagy kevesebb
6 vagy 7
bonus-malus osztály
bonus-malus szorzó
bonus-malus osztály
1,4500
a biztosítási időszakban összesen 60 napot meghaladóan (tartósan) külföldön használják
23 - 27 év 28 - 34 év 35 - 41 év 42 - 51 év 52 - 69 év
70 év
vagy több
életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma - születési év száma életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma - születési év száma
1,10001,2500 1,2000
bonus-malus osztály
kárelőzményijszorzó
területi
csoport
jele
természetes személy életkora
7. lépés határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót
8. lépés a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási részdíj kiszámítását
2. lépés határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót
4. lépés határozza meg az alkalmazandó korrekciós szorzót
határozza meg a cm
3
oszlop száma, a lakóhely illetve telephely szerinti területi csoport jele, a Szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és természetes személy esetén az életkor szerint
alkalmazandó összevont díjszorzót
3. lépés
az alábbiak szerint kell meghatározni a személygépkocsik (M1 gépjármű-kategória) díját
határozza meg a teljesítmény és a hengerűrtartalom szerint alkalmazandó havi alapdíjat1. lépés
22 év
vagy
kevesebb
23 - 27 év 28 - 34 év 35 - 41 év 42 - 51 év 52 - 69 év
70 év
vagy több
22 év
vagy
kevesebb
ha a szerződés bármelyik év január első napján kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan
megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete január 1-je
ha a szerződés bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpontban kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az
újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpont
1,2000
38-50 kW
0,9000
10. lépés
a KGFB szerződés megkötésére jogosult a KGFB szerződés megkötésére jogosult
5. lépés határozza meg az alkalmazandó kárelőzményi díjszorzót
ha az így kiszámított összeg kevesebb mint 12 288, akkor a szerződés éves biztosítási díja 12 288 Ft, egyéb esetben a szerződés éves biztosítási díja a jelen lépés szerint kiszámított összeg
a 8. lépés szerint meghatározott éves részdíjhoz adja hozzá a 9. lépés szerint meghatározott értéket, ossza el 4-gyel, kerekítse egész számra és szorozza meg 4-gyel
ha az így kapott érték kevesebb mint 30 295, akkor a díjszámítást a kapott értékkel kell folytatni, ellenkező esetben a díjszámítás további lépésénél figyelembe veendő érték 30 295
a fenti képlet szerint kiszámított értéket (személygépkocsik éves részdíja) szorozza meg 0,3-mal, kerekítse egész számra
cm
3
oszlop száma
3,5000
teljesítmény-
kategória
hengerűrtartalom
850 cm
3
-
ig
851 cm
3
-
től 1150
cm
3
-ig
1151 cm
3
-
től 1500
cm
3
-ig
vonatkozásában személygépkocsis személyszállítási engedély került kiadásra
0-37 kW
kárelőzményi díjszorzó
Kárelőzményijszorzót kell alkalmazni abban az esetben, ha a személygépkocsi gépjármű-kategóriába sorolt gépjárműre megkötött szerződés a jelen díjtarifa hatálya alatt kezdődő biztosítási időszakára vonatkozó bonus-malus
besorolása négy vagy több fokozattal kedvezőtlenebb, mint a jelen biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak bonus-malus osztályba sorolása. A kárelőzményi díjszorzó értéke minden egyéb esetben 1,0000. A
kárelőzményijszorzó értékét az új biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó bonus-malus osztályba sorolás alapján az alábbi táblázat szerint kell megállapítani és a díjszámítás során alkalmazni.
vonatkozásában taxi engedély került kiadásra
szetes
személy
területi
csoport
jele
természetes személy életkora
nem termé-
szetes
személy
bonus-malus osztályba sorolás szerint alkalmazandó kárelőzményijszorzó
1,0000
bérelhető (egy biztosítási időszakban egynél több személy számára kerül bérbeadásra) 10,0000
A fenti feltételek halmozott előfordulása esetén csak a legmagasabb értékű korrekciós szorzó alkalmazandó.
korrekciós szorzó értéke minden egyéb esetben 1,0000
üzembentartója rendelkezik személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelemre, vagy
egyéb gépjármű vagy motorkerékpár kereskedelemre, avagy személygépjármű, vagy
gépjármű kölcsönzésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel
10,0000
* a korrekciós szorzó meghatározása szempontjából nem engedélyköteles tevékenység keretében,
ellenszolgáltatás fejében történő személyszállításnak minősül az az eset, amikor a Szerződő a személygépkocsival
közösségi személyszállítást végez - függetlenül ezen alkalmak számától - abban az esetben, ha ennek céljából a
Szerződő regisztrált olyan web alapú alkalmazásban, amely közösségi személyszállítás bonyolítását szolgálja.
4,0000
kormánya a jobb oldalon helyezkedik el 5,0000
a Szerződő bármilyen nem engedélyköteles tevékenység keretében ellenszolgáltatás
fejében személyszállításra használja *
3,5000
hajtóanyaga gáz 1,5000
2,8584 1,8589 1,6678 1,3708 1,3023 1,5833 1,7690
3,0468 1,9814 1,7778 1,4612 1,3881 1,6877 1,8856
2,3523 1,5297 1,3725 1,1281 1,0717 1,3030 1,4558
1,9900 1,2942 1,1612 0,9544 0,9067 1,1023 1,2316
1,6832 1,0946 0,9822 0,8073 0,7669 0,9324 1,0417
1,3712 0,8917 0,8001 0,6576 0,6247 0,7596 0,8486
1,2348 0,8030 0,7205 0,5922 0,5626 0,6840 0,7642
3,1044 2,0189 1,8114 1,4888 1,4144 1,7196 1,9213
3,1918 2,0757 1,8624 1,5307 1,4542 1,7680 1,9753
2,4654 1,6033 1,4385 1,1824 1,1232 1,3656 1,5258
2,0947 1,3622 1,2222 1,0046 0,9544 1,1603 1,2964
1,8230 1,1856 1,0637 0,8743 0,8306 1,0098 1,1282
1,5156 0,9856 0,8843 0,7269 0,6905 0,8395 0,9380
1,2348 0,8030 0,7205 0,5922 0,5626 0,6840 0,7642
2,2630 1,4716 1,3204 1,0853 1,0310 1,2535 1,4005
2,6187 1,7030 1,5280 1,2559 1,1931 1,4506 1,6207
2,0316 1,3212 1,1854 0,9743 0,9256 1,1254 1,2573
1,7191 1,1179 1,0031 0,8244 0,7832 0,9522 1,0639
1,8515 1,2041 1,0803 0,8879 0,8436 1,0256 1,1459
1,5839 1,0300 0,9242 0,7596 0,7216 0,8773 0,9802
1,2804 0,8326 0,7471 0,6140 0,5833 0,7092 0,7924
2,8123 2,5812 0,8018 0,9172 0,9172 1,5205 1,0510
3,7995 3,4873 1,0832 1,2391 1,2391 2,0543 1,4199
3,3767 3,0992 0,9627 1,1012 1,1012 1,8257 1,2619
3,0282 2,7794 0,8633 0,9876 0,9876 1,6373 1,1317
2,5616 2,3511 0,7303 0,8354 0,8354 1,3850 0,9573
2,1246 1,9500 0,6057 0,6929 0,6929 1,1487 0,7940
1,9136 1,7564 0,5456 0,6241 0,6241 1,0347 0,7151
6. lépés
a 6. lépés szerint meghatározott éves részdíjhoz adja hozzá a 7. lépésben meghatározott értéket, ossza el 4-gyel, kerekítse egész számra és szorozza meg 4-gyel
ha az így kapott érték kevesebb mint 30 295, akkor a díjszámítást a kapott értékkel kell folytatni, ellenkező esetben a díjszámítás további lépésénél figyelembe veendő érték 30 295
a fenti képlet szerint kiszámított értéket (tehergépkocsik éves részdíja) szorozza meg 0,3-mal, kerekítse egész számra7. lépés
8. lépés
3
a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási részdíj kiszámítását
tehergépkocsik éves részdíja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (összevont díjszorzó) x (korrekciós szorzó) x (összesített kedvezmény szorzó)] szorzat egész számra kerekített értéke} x 12
9. lépés határozza meg a megengedett legnagyobb össztömeg alapján alkalmazandó minimálisan fizetendő éves díjat
ha a 8. lépés szerint kiszámított összeg kevesebb mint a 9. lépésben meghatározott minimálisan fizetendő éves díj, akkor a szerződés éves biztosítási díja a 9. lépés szerint meghatározott éves díj, egyéb esetben a
szerződés éves biztosítási díja a 8. lépés szerint kiszámított összeg
10. lépés
4
határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót
3. lépés
az alábbiak szerint kell meghatározni a tehergépkocsik (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) díját
1. lépés határozza meg a megengedett legnagyobb össztömeg szerint alkalmazandó havi alapdíjat
határozza meg a megengedett legnagyobb össztömeg, a lakóhely illetve telephely szerinti területi csoport jele, a Szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és természetes személy esetén az életkor
szerint alkalmazandó összevont díjszorzót
2. lépés határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót
6
7
1
2
3 501 kg-tól
1
2
3
4
5
6
7
0,7200
B04 0,7800
B03 0,8400
B02 0,9600
B01 0,9800
A00 1,0000
4. lépés határozza meg az alkalmazandó korrekciós szorzót
5. lépés
4,7860
2 301 kg -3 499 kg-ig
összevont díjszorzók
3 500 kg
1
2
3
4
5
6
7
5
6
7
megengedett
legnagyobb
össztömeg
a Szerződő
lakóhelye, telephelye
szerinti területi
csoport jele
a természetes személy életkora
nem
természe-
tes
személy
23 év
vagy
kevesebb
24 - 29 év 30 - 34 év 35-51 év 52-70 év
71 év vagy
több
2 300 kg-ig
1
tehergépkocsik havi alapdíjai Ft-ban a megengedett legnagyobb
össztömegtől függően
megengedett legnagyobb össztömeg havi alapdíj
3 500 kg-ig
2 300 kg-ig 6 137
2 301 kg - 3 499 kg-ig 6 704
3 500 kg 12 508
3 501 kg - 12 000 kg-ig 16 228
12 001 kg-tól 19 773
2
3
4
5
0,4730
B09 0,6100
M04 9,7590 9,7590
tehergépkocsik bonus-malus szorzói
bonus-malus osztály
bonus-malus szorzó ha a megengedett
legnagyobb össztömeg
kisebb, mint 3 501 kg nagyobb, mint 3 500 kg
0,6000
0,6380
0,6850
0,7600
0,8300
0,9000
0,9200
B06
M02 4,6000
M03
1,5000
közúti áruszállításra használják és annak üzembentartója 20-nál több járműnek a Gfbt. szerinti üzembentartója 8,0000
üzembentartója rendelkezik személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelemre, vagy egyéb gépjármű vagy motorkerékpár kereskedelemre, avagy személygépjármű, vagy gépjármű
kölcsönzésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel
10,0000
bérelhető (egy biztosítási időszakban egynél több személy számára kerül bérbeadásra) 10,0000
korrekciós szorzó értéke minden egyéb, a fentiekbe nem sorolható esetben 1,0000
életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma - születési év száma
0,7000
B05
B08 0,6200
B07 0,6300
0,9400
0,9600
0,9800
1,0000
2,7200
4,2470
4,7860
M01 2,7200
B10
A fenti feltételek halmozott előfordulása esetén csak a legmagasabb értékű korrekciós szorzó alkalmazandó.
* a korrekciós szorzó meghatározása szempontjából tartós külföldi használatnak minősül az az eset, amikor a gépjárművet egy naptári évben összesen 60 napot meghaladóan külföldön használják.
korrekciós szorzó értéke, ha a tehergépkocsi(t)
vonatkozásában taxi engedély került kiadásra 2,0000
nemzetközi fuvarozásnál (is) vagy tartósan külföldön használják * 8,0000
ADR áruosztály szerinti veszélyes áru szállítására használják 8,0000
megengedett legnagyobb össztömege 8 tonna feletti és motorteljesítménye nagyobb mint 250 kW
M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10
3,5000 2,3500 1,9000 1,4500 1,0000 0,9800 0,9600 0,9400 0,9200 0,9000 0,8800 0,8600 0,8000 0,7500 0,7000
10,0000
8,0000
0-4 kW
5-12 kW
1,0000
M04 M03 M02 M01 A00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10
10,0000 8,5000 5,7160 2,9220 1,0000 0,9400 0,8450 0,8400 0,7800 0,7200 0,6600 0,6000 0,5400 0,5040 0,4730
A fenti feltételek halmozott előfordulása esetén csak a legmagasabb értékű korrekciós szorzó alkalmazandó.
autóbuszok, mezőgazdasági vontatók és vontatók bonus-malus szorzói
1, 2, 3
az alábbiak szerint kell meghatározni a motorkerékpárok (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) díját
1. lépés
a 6. lépés szerint meghatározott éves részdíjhoz adja hozzá a 7. lépés szerint meghatározott értéket, ossza el 4-gyel, kerekítse egész számra és szorozza meg 4-gyel, az így kapott összeg a szerződés éves díja
ha az így kapott érték kevesebb mint 30 295, akkor a díjszámítást a kapott értékkel kell folytatni, ellenkező esetben a díjszámítás további lépésénél figyelembe veendő érték 30 295
a fenti képlet szerint kiszámított értéket (autóbuszok vagy mezőgazdasági vontatók vagy vontatók éves részdíja) szorozza meg 0,3-mal, kerekítse egész számra7. lépés
5. lépés
6. lépés
8. lépés
8,0000
a gépjármű üzembentartójának a jelen díjtarifa szerinti díjszámítással érintett gépjárművére a biztosítási időszak kezdő napját
közvetlenül megelőző biztosítási időszakra vonatkozó korábbi szerződése közös megegyezéssel szűnt meg bármelyik biztosítónál
10,0000
8. lépés
korrekciós szorzó értéke, ha
a gépjármű bérelhető (egy biztosítási időszakban egynél több személy számára kerül bérbeadásra) 10,0000
a vontató gépjármű-kategóriába tartozó járműre vonatkozó szerződés Szerződője rendelkezik olyan érvényes engedéllyel, amely
alapján nemzetközi közúti árutovábbítást (árufuvarozást) végezhet
8,0000
a gépjármű üzembentartója rendelkezik személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelemre, vagy egyéb gépjármű vagy
motorkerékpár kereskedelemre, avagy személygépjármű, vagy gépjármű kölcsönzésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel
10,0000
életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma -
születési év száma
összevont díjszorzók, ha a Szerződő korrekciós szorzó értéke, ha a motorkerékpár
bérelhető (egy biztosítási időszakban egynél több személy
számára kerül bérbeadásra)
korrekciós szorzó értéke minden egyéb esetben
temészetes személy
életkora
34 év vagy több
nem természetes
személy
7,8100
2,6355
1,1700
3,9862
0,7800
1,9700
bonus-malus szorzó
10,0000
1,0635
21 év vagy kevesebb
22 - 26 év
27 - 33 év
teljesítmény-kategória havi alapdíj
motorkerékpárok havi alapdíjai Ft-ban
teljesítmény-kategóriánként
lakóhelye, telephelye szerinti területi csoport
jele
üzembentartója 20-nál több járműnek a Gfbt. szerinti
üzembentartója
üzembentartója rendelkezik személygépjármű-, könnyűgépjármű
kereskedelemre, vagy egyéb gépjármű vagy motorkerékpár
kereskedelemre, avagy személygépjármű, vagy gépjármű
kölcsönzésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel
4, 5, 6, 7
6,0600
1,3440
A fenti feltételek halmozott előfordulása esetén csak a legmagasabb értékű
korrekciós szorzó alkalmazandó.
természetes személy életkora
nem természetes
személy
29 év vagy kevesebb 30 év vagy több
1,0000
3, 4, 5, 6, 7 1,5000 nem természetes személy 1,8000
életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma -
születési év száma
1, 2 2,0000 természetes személy 1,0000 1,00001,2000
a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási részdíj kiszámítását
5. lépés
ha a 8. lépés szerint kiszámított összeg kevesebb mint a 9. lépésben meghatározott minimálisan fizetendő éves díj, akkor a szerződés éves biztosítási díja a 9. lépés szerint meghatározott éves díj, egyéb esetben a
szerződés éves biztosítási díja a 8. lépés szerint kiszámított összeg
7. lépés
korrekciós szorzó értéke minden egyéb, a fentiekbe nem sorolható esetben
a 6. lépés szerint meghatározott éves részdíjhoz adja hozzá a 7. lépésben meghatározott értéket, ossza el 4-gyel, kerekítse egész számra és szorozza meg 4-gyel
ha az így kapott érték kevesebb mint 30 295, akkor a díjszámítást a kapott értékkel kell folytatni, ellenkező esetben a díjszámítás további lépésénél figyelembe veendő érték 30 295
a fenti képlet szerint kiszámított értéket (motorkerékpárok éves részdíja) szorozza meg 0,3-mal, kerekítse egész számra
a vontató gépjármű-kategóriába tartozó járművet közúti áruszállításra használják és annak üzembentartója 20-nál több járműnek a
Gfbt. szerinti üzembentartója
1 641
13-35 kW 867
0-12 kW
2 588
515
motorkerékpárok éves részdíja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (összevont díjszorzó) x (korrekciós szorzó) x (összesített kedvezmény szorzó)] szorzat egész számra kerekített értéke} x 12
9. lépés határozza meg a teljesítmény alapján alkalmazandó minimálisan fizetendő éves díjat
2. lépés
3. lépés
4. lépés
autóbuszok (M2, M3 gépjármű-kategória) mezőgazdasági vontatók (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória) vontatók (N1, N2, N3 gépjármű-kategória)
autóbuszok havi alapdíja Ft-ban
férőhelyenként (a vonatkozó jogszabály
szerinti összes férőhely kategóriában)
4 069 mezőgazdasági vontatók havi alapdíja Ft-ban 1 487
vontatók havi alapdíja Ft-ban 483 781
vontatók összevont díjszorzói, ha a Szerződő
határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót
6. lépés
4. lépés határozza meg az alkalmazandó korrekciós szorzót
3. lépés
határozza meg a lakóhely illetve telephely szerinti területi csoport jele, a Szerződő típusa (természetes vagy nem természetes személy) és természetes személy esetén az életkor szerint alkalmazandó összevont
díjszorzót
határozza meg az alkalmazandó korrekciós szorzót
határozza meg az alkalmazandó összevont díjszorzót az adott gépjármű-kategória szerinti táblázat paraméterei szerint
határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót
autóbuszok összevont díjszorzói a Szerződő lakóhelye,
telephelye szerinti területi csoport jele szerint
1. lépés határozza meg a gépjármű-kategória szerint alkalmazandó havi alapdíjat (autóbusz esetén a férőhelyek számának figyelembe vételével)
mezőgazdasági vontatók és vontatók éves részdíja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (összevont díjszorzó) x (korrekciós szorzó) x (összesített kedvezményszorzó)] szorzat egész számra kerekített értéke} x 12
autóbuszok éves részdíja = {[(havi alapdíj x bonus-malus szorzó) x (férőhelyek száma) x (összevont díjszorzó) x (korrekciós szorzó) x (összesített kedvezményszorzó)] szorzat egész számra kerekített értéke} x 12
a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási részdíj kiszámítását
határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót
mezőgazdasági vontatók összevont díjszorzói, ha a Szerződő
az alábbiak szerint kell meghatározni az autóbuszok (M2, M3 gépjármű-kategória), mezőgazdasági vontatók (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória) és vontatók (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) díját
határozza meg a teljesítmény szerint alkalmazandó havi alapdíjat
2. lépés határozza meg az alkalmazandó bonus-malus szorzót
1,0000
bonus-malus osztály
bonus-malus szorzó
1,7353
70 kW felett 2 588
motorkerékpárok bonus-malus szorzói
bonus-malus osztály
36-70 kW
10. lépés
havi díj havi díj havi díj
230 265 296 415 384 615
68 796 1 884 015 34 398
561 015 38 115 34 398
munkagép (S1, S2) lassú jármű
A jelen táblázat körébe tartozó szerződéskötés esetén a szerződés díja a táblázatban található havi díj és a biztosítási szerződés tartama által érintett hónapok számának szorzata. Kedvezmények alkalmazására nincs
mód.
az alábbiak szerint kell meghatározni az ideiglenes forgalmi engedéllyel, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel rendelkező gépjárművek díját
gépjármű-kategória gépjármű-kategória gépjármű-kategória
A "P" betűjelű ideiglenes rendszámú
gépkocsira vonatkozó szerződések havi díja -
függetlenül a gépjármű-kategóriától -
270 000 Ft.
személygépkocsi (M1) tehergépkocsi (N1, N2, N3) pótkocsi, félpótkocsi (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4)
motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e) vontató (N1, N2, N3) mezőgazdasági vontató (T1, T2, T3, T4, T5)
autóbusz (M2, M3)
korrekciós szorzó értéke minden egyéb, a fentiekbe nem sorolható esetben 1,0000
A fenti feltételek halmozott előfordulása esetén csak a legmagasabb értékű korrekciós szorzó alkalmazandó.
a pótkocsi, félpótkocsi gépjármű-kategóriába tartozó járműre vonatkozó szerződés Szerződője rendelkezik olyan érvényes engedéllyel,
amely alapján nemzetközi árutovábbítást (árufuvarozást) végezhet
8,0000
az egyéb gépjármű-kategóriákba tartozó, közúti áruszállításra használt (gép)jármű üzembentartója, a segédmotoros kerékpár vagy a
négykerekű segédmotoros kerékpár üzembentartója 20-nál több járműnek a Gfbt. szerinti üzembentartója
8,0000
az egyéb gépjármű-kategóriákba tartozó (gép)jármű, a segédmotoros kerékpár vagy a négykerekű segédmotoros kerékpár
üzembentartójának a jelen díjtarifa szerinti díjszámítással érintett (gép)járművére a biztosítási időszak kezdő napját közvetlenül
megelőző biztosítási időszakra vonatkozó korábbi szerződése közös megegyezéssel szűnt meg bármelyik biztosítónál
10,0000
Abban az esetben ha a pótkocsit, félpótkocsit ADR áruosztály szerinti veszélyes áru szállítására használják, az éves alapdíj a
fenti összeg tizenötszöröse!
életkor = a biztosítási időszak kezdete szerinti naptári év száma - születési év száma
az egyéb gépjármű-kategóriákba tartozó (gép)jármű, a segédmotoros kerékpár vagy a négykerekű segédmotoros kerékpár bérelhető
(egy biztosítási időszakban egynél több személy számára kerül bérbeadásra)
10,0000
az egyéb gépjármű-kategóriákba tartozó (gép)jármű, a segédmotoros kerékpár vagy a négykerekű segédmotoros kerékpár
üzembentartója rendelkezik személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelemre, vagy egyéb gépjármű vagy motorkerékpár
kereskedelemre, avagy személygépjármű, vagy gépjármű kölcsönzésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel
10,0000
2 880
munkagépek (S1, S2 gépjármű-kategória) 13 932 nem természetes személy 22 464 5 772
lassú jármű pótkocsija (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória)
lassú járművek
15 000
12 540 20 - 34 év 11 256 4 320
5 304 35 év vagy több
korrekciós szorzó értéke, ha
10 t megengedett legnagyobb össztömeg felett 634 980
termé-
szetes
személy
életkora
19 év vagy kevesebb 15 000
5 616
önjáró
a Szerződő lakóhelye, telephelye szerinti
területi csoport jele
pótkocsik, félpótkocsik (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória)
0,75 t megengedett legnagyobb össztömegig 4 764
1, 2 3, 4, 5, 6, 7
0,75 t megengedett legnagyobb össztömeg felett 10 t megengedett legnagyobb össztömegig
4. lépés a fentiek szerint meghatározott értékekkel végezze el az alábbi képlet szerint a biztosítási részdíj kiszámítását
egyéb gépjármű-kategóriák, segédmotoros kerékpárok és négykerekű segédmotoros kerékpárok éves részdíja = {[(éves alapdíj/12) x (összesített kedvezmény szorzó) x (korrekciós szorzó)] szorzat egész számra kerekített
értéke} x 12
egyéb gépjármű-kategóriák éves alapdíjai Ft-ban
segédmotoros kerékpárok (L1e, L2e gépjármű-kategória) és
négykerekű segédmotoros kerékpárok (L6e gépjármű-kategória)
éves alapdíjai Ft-ban
gépjármű-kategória éves alapdíj
az alábbiak szerint kell meghatározni az egyéb gépjárművek, a segédmotoros kerékpárok és négykerekű segédmotoros kerékpárok díját
1. lépés
határozza meg a gépjármű-kategória (segédmotoros kerékpár és négykerekű segédmotoros kerékpár esetén a lakóhely illetve telephely szerinti területi csoport jele, a Szerződő típusa (természetes vagy nem
természetes személy) és természetes személy esetén az életkor) szerint alkalmazandó éves alapdíjat
2. lépés határozza meg az alkalmazandó összesített kedvezmény szorzót
3. lépés határozza meg az alkalmazandó korrekciós szorzót
ha az így kapott érték kevesebb mint 30 295, akkor a díjszámítást a kapott értékkel kell folytatni, ellenkező esetben a díjszámítás további lépésénél figyelembe veendő érték 30 295
8 028
trolibusz (elektromos felsővezetékhez kötött M3 gépjármű-kategória) 512 208
a KGFB szerződés megkötésére
jogosult
6. lépés a 4. lépés szerint meghatározott éves részdíjhoz adja hozzá az 5. lépés szerint meghatározott értéket, ossza el 4-gyel, kerekítse egész számra és szorozza meg 4-gyel, az így kapott összeg a szerződés éves díja
5. lépés a fenti képlet szerint kiszámított értéket (egyéb gépjármű-kategóriák, segédmotoros kerékpárok és négykerekű segédmotoros kerékpárok éves részdíja) szorozza meg 0,3-mal, kerekítse egész számra
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
3 4 4 5 6 6 7
3 4 4 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6 7
3 4 5 5 6 6
3 4 5 5 6 6
3 4 5 5 6 7
4 4 5 5 6 7
4 4 5 5 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6
7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
4 4 5 6 6 7
területi besorolás
7041
3435
2133-2142 8443
6780
7253-7257
6771-6772
2375
2027-2028
8151
4281-4283
9071-9074
9541-9685
9771-9772 8225
4511-4512
9088-9099
7130
9752-9757
8411-8412
5620
8858 8994-8999
2175-2177
9792-9796
9797 8248
5600-5605
9431-9492
7145-7164
9749-9751
2113
8436-8437 8095
3923
8544-8545
6636
7831
8731-8739
6500-6596
7042-7099
9741-9744 8143
4251
8725
8441
9773-9784
9789-9791 8227
4537
9200-9299
7132-7142
9762-9766
3770
8434
5200-5299
9100-9136
8945-8978
8000-8020 3433
8431
4900-4999
8726
9761
2111
7020-7039
9532-9535 9142-9147
8141
4241
8581
6800-6811
9300-9375
9500-9531
7521-7522 3399
8420
4700-4799
9745-9748 9174-9199
9724-9740
8050-8051
3779
8534
8196-8210
4532-4536
7741-7743
9700-9723
7691-7693
7476-7479 3394-3395
8236
4552-4599
7761-7762 8042
7680
7474 3324-3328
8231-8232
4541-4547
7677
7472 3300-3321
8228-8229
7673
8220-8223
4515-4525
7668
7451 2854
8183-8184
4482-4503
8438-8440
8781-8799
7600-7650
7400-7431 2840-2842
8172-8173
4463-4475
8821-8827
4225
7304
7385-7396 2835
8152-8157
4434-4456
8913-89158551-8572
8862-8879
8541-8543 8884-8897
8582-8724 8918-8919
8144-8146
4341-4376
8435
8761-8776
6700-6754
7305-7309 2769
8142
4284-4337
8432-8433
6792-6795
5671-5672
7300-7303 2760-2765
8111-8139
4252-4275
8422-8430
6821-6933
5623
8096-8104
4242-4245
8413-8419
8834-8835
8444-8533
8984-8988
7173-7181
9152-9169
9082-9085
4338
7461
8840-8854
8929-8936
2890-2894
8442 8855-8857
6781-6787
4077-4079
7143-7144 2681-2683
4080-4224
8251-8395
6755
4063
7100-7122 2638
4064-4075
8237-8247
6758-6769
4000-4050 8052-8093
4060
8233
7261 2721-2737
8741-8754
2851-2852
6086-6088 2612-2615
8043-8046
3793-3899
8230
2836-2837
6044 2462-2499
8041
7345 2821
6640-6648
2310-2316
4531 2317-2322
3780-3787
8226
6090-6097
2833
6034 2451-2458
7900-7988
3773-3778
8191-8195
6100-6499
2831 7843
3712-3769
8174-8182
6098 2621-2635
6773-6775
2823
5712 2422-2425
7837
3562-3705
8161-8171
7753
2233 7744
2151-2153 7724
6045-6085
2119-2132 7694
3147
2117
2114-2116
7683
3141-3142
7745-7752
7171-7172 2711
2800-2809
5085-5091 2376-2381
7833
3559
8105-8109
6031-6033
2364
5081 2365-2374
7821
3551-3556
7846-7899
2360 7800-7811
3441-3467
7838-7841
6000-6020 2431-2435
6600-6635
2330-2332
5082-5084
2112
3711 9493-9495
7681
3136
7725-7737
4461 2181-2217
5092-5199
5673-5711
5720-5949
3400-3432
7822-7827
5621-56224246 2118 7754-7759
4481 2235-2309
3200-3296
7812-7818
5624-5668
3181-3182
6035-6043
4400-4433 2164-2174
3161-3162
7768-7785
4551 2338
7834-7836
4600-4699
2060-2105
3561 9400-9423
7675
3131
7723
4800-4899
3557-3558 9171-9173
7671
3126-3128
7695-7718
3900-3922
3500-3550 9151
7664-7666
3100-3121
7682
3924-3999
2030-2053
2600-2603 9141
7526
2896-2949
2535 9086
7678
5300-5561
5609
5051-5072
3791-3792
3396-3398
2011-2017
2526-2527 9081
7473
2853
7661-7663
3163-3179
2009
9000-9064
7471
2834
7527-7589
3183-3199
2000-2003
8831-8832
7165
2636-2637
Budapest I; II; V; VI;
VII; VIII; IX; XII; XIII;
XIV; XIX. Kerületei
3123-3125
2351 8881-8883
7258
2700-2704
7456
3129
2339 8861
7252
2500-2512 8989-8992
7457
2400-2421 8916-8917
7439
2738-2755
7463-7465
3137-3138
3143-3146
2459-2461 8981-8983
2426-2428 8921-8928 7475
2220-2230 8777-8778
2528-2534
7346-7384
2640-2678
7000-7019
7524
2855-2889
7672
2832
7525
5000-5020 2340-23472143-2145 7720-7722
7763-7766
3434
4231-4235
8400-8409
6756-6757
Az alábbi táblázatból kell meghatározni az alkalmazandó területi csoport jelét.
területi
csoport
jele
7441-7443
3000-3082
2234 8800-8811
7131
2536-2545
7432-7436
2685-2699
2335-2337
7453-7455
2824
7523
3151-3155
7444
2822
2522
3331-3393
2019-2026
irányítószám
(Budapest esetén
kerület) és
irányítószám
intervallum
területi
csoport
jele
irányítószám és
irányítószám
intervallum
2639
7452
2363 8900-8912
7271
2712-2713
7458
3132-3135
Budapest III; IV; X;
XI; XV; XVI; XVII;
XVIII; XX; XXI; XXII;
XXIII. Kerületei
1
2
7183-7251
9798-9799
9800-9985
2146 8728
6791
2517-2521
7272-7286
2610-2611
2161-2163 8755-8756
2523-2525
7331-7344
2616-2619
területi
csoport
jele
irányítószám és
irányítószám
intervallum
területi
csoport
jele
irányítószám és
irányítószám
intervallum
területi
csoport
jele
irányítószám és
irányítószám
intervallum
területi
csoport
jele
irányítószám és
irányítószám
intervallum
területi
csoport
jele
irányítószám és
irányítószám
intervallum
2440-2444 8943-8944 7182 2766-2768 7500-7517 3322-3323
A területi csoport
kiválasztásának alapjául
szolgál természetes személy
esetén a lakóhely, nem
természetes személy esetében
pedig a telephely. A lakóhely
meghatározása személyi
okmányok alapján, a telephely
meghatározása a forgalmi
engedély alapján történik.
Amennyiben a Szerződő
lakóhelye/telephelye a fent
zölt település lista alapján
nem azonosítható be, avagy a
Szerződő magyarországi
lakóhellyel/telephellyel nem
rendelkezik, úgy az 1-es jelű
területi csoportot kell
alkalmazni a biztosítási díj
kiszámítása során.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com