Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifa 2019.08.06-tól

1. lépés
2. lépés
3. lépés
4. lépés
A legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó figyelembe vétele mellett az alkalmazandó kedvezmény szorzók alapján meg kell állapítani az összesített kedvezmény szorzót.
11 700
0-12 kW
3 900
3 500 kg-ig
15 600
13-35 kW
3 900
36-70 kW
5 852
3 501 kg-tól
58 500
70 kW felett
11 700
A fentebb nem emtett (gép)jármű-kategóriákban minilis díj nem kerül meghatározásra.
minimálisan fizetendő éves díj Ft-ban
gépjármű-kategória
személygépkocsi
tehergépkocsi
éves díj
teljesítmény-kategória
éves díj
megengedett legnagyobb össztömeg
éves díj
bármelyik évben január 1-je
39,00%
0,6100
az év bármely napjára esik, kivéve ha az január 1-je
35,00%
0,6500
Ennek menete:
A kedvezmény szorzókat össze kell szorozni egymással, majd a kapott szorzatot négy tizedesjegyre kell kerekíteni. Ha a kapott érték nagyobb, mint a biztosítási időszak első napja alapján megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény
szorzó, akkor a biztosítási díj számítása során alkalmazandó "összesített kedvezmény szorzó" a kiszámított érték, míg abban az esetben, ha a kiszámított érték kisebb, mint a biztosítási időszak első napja alapján megállapított legkisebb
alkalmazható kedvezmény szorzó, akkor a biztosítási díj számítása során alkalmazandó "összesített kedvezmény szorzó" értéke a megállapított legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó.
maximált kedvezmény
ha a szerződés biztosítási időszakának első napja
maxilt kedvezmény
legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzó
A K&H Biztosító Zrt.
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2019. augusztus 6-i vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött
felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem
mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény
(továbbiakban: Gfbt.) rendelkezései alapján érvénytelen, kivéve
ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
A jelen díjtarifa az egyedi szerződésekre vonatkozik. A
gépjárműflottába tartozó gépjárművekre is az egyedi
szerződésekre vonatkozó díjtarifát kell alkalmazni.
Havi díjfizetési gyakorisággal a K&H Biztosító nem t kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítást. A jelen díjtarifában szereplő
gépjármű-kategóriák alatt a vonatko miniszteri rendelet szerinti
gépjármű-kategóriák értendők.
A 2019. augusztus 6-i vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási
időszakú szerződésekre érvényes díjtarifánkat, valamint a
mindenkor hatályos biztosítási feltételeinket megtekintheti a kh.hu
weboldalon, valamint a K&H Biztosító ügyfélszolgálati irodájában,
továbbá tájékozódhat biztosításközvetítőjénél is.
gyermek kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén (a gyermekek számától függetlenül) 5% kedvezmény érvényesíthető, ha a Szerződő gyermekének születési éve 15 vagy
kevesebb évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év és a Szerződő a szerződés évfordulójáig, vagy új szerződés esetén az ajánlat megtételekor a gyermek
születési dátumának megadásával a kedvezményre való jogosultságáról nyilatkozatot tesz/tett.
extra kedvezmény
Személygépkocsi vagy motorkerékpár vagy tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a szerződés bármelyik év január első napján
kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete
január 1-je.
A kedvezmények érvényesítése az ajánlat megtételekor, illetve a szerződés évfordulójakor a K&H Biztosító rendelkezésére álló információk alapján történik.
kedvezmény megnevezése
kedvezmény leírása, mértéke és érvényesítésének feltételei
idős gépjármű kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 5% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 10 vagy több évvel korábbi, mint a
szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év, abban az esetben, ha a szerződés bármelyik év január első napn kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz
megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete január 1-je és a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 10 vagy több évvel
korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év.
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 5% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó személygépkocsi gyártási éve 7 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés
biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év, abban az esetben, ha a szerződés bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpontban kezdődő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad
(azaz megújul) a K&H Biztosítónál, továbbá abban az esetben is, ha az újonnan megkötött szerződés kockázatviselésének kezdete bármelyik évben január 1-jétől eltérő időpont és a biztosítandó
személygépkocsi gyártási éve 7 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év.
Motorkerékpár kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10%, tehergépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 20% kedvezmény érvényesíthető, ha a
biztosítandó gépjármű gyártási éve 10 vagy több évvel korábbi, mint a szerződés biztosítási időszakának kezdete szerinti naptári év. Egyéb, a fentiekben nem megnevezett gépjármű-kategóriába sorolt
gépjármű esetén ez a kedvezmény nem érvényesíthető. A gyártási év a forgalmi engedély adata alapján kerül megállapításra.
hengerűrtartalom kedvezmény
Személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárműre vonatkozó szerződés esetén 10% kedvezmény érvényesíthető, ha a biztosítandó gépjármű hengerűrtartalma az alábbi tartományok
valamelyikébe esik: 1 250-1 299 cm
3
; 1 350-1 399 cm
3
; 1 550-1 599 cm
3
. A hengerűrtartalom a forgalmi engedély adata alapján kerül megállapításra.
kedvezmények és azok kedvezmény szorzói
a gépjármű adatainak meghatározása
A biztosítandó gépjármű adatait a közúti közlekedési járműnyilvántartás adatai alapján kell meghatározni és díjszámítás során alkalmazni. Abban az esetben, ha a Szerződő üzemben tartó vitatja a járműnyilvántartásba bejegyzett, a
biztosítási díjat befolyásoló bármely adat helyességét, a biztosító nem jogosult a járműnyilvántartásban található adattól eltérő értéket figyelembe venni mindaddig, amíg az a járműnyilntartásban módosításra nem kerül. A
járműnyilntartásban nem szereplő gépjárművek esetében a gépjármű adatait az igazolólap vagy a műszaki adatlap vagy az ideiglenes forgalmi engedély alapján kell meghatározni és a díjszámítás során alkalmazni.
kedvezmények és azok érvényesítésének feltételei
extra kedvezmény
0,9000
1,0000
0,8000
1,0000
hengerűrtartalom kedvezmény
0,9000
1,0000
gyermek kedvezmény
0,9500
1,0000
motorkerékpár
0,9000
1,0000
A kedvezmények érvényesítési feltételei alapján meg kell állapítani, hogy a díjszámítás során mely kedvezmény(ek) vehető(k) figyelembe.
A "maximált kedvezmény" elnevezésű táblázatból a biztosítási időszak első napja alapján meg kell állapítani a legkisebb alkalmazható kedvezmény szorzót.
A "kedvezmények és azok kedvezmény szorzói" elnevezésű táblázatból kedvezményenként meg kell állapítani az alkalmazandó kedvezmény szorzókat.
díjfizetés gyakorisági kedvezmény
éves díjfizetési gyakoriság
0,7900
1,0000
féléves díjfizetési gyakoriság
0,9700
1,0000
kedvezmények számítása
A kedvezményeket az alábbi módon kell alkalmazni a díjszámítás során.
kedvezmények megnevezése
kedvezmény szorzó mértéke, ha a Szerződő
jogosult a kedvezményre
nem jogosult a kedvezményre
idős gépjármű kedvezmény
személygépkocsi
0,9500
1,0000
tehergépkocsi
Jelen díjtarifa a Gfbt. szerint módosuló szerződéssel rendelkező javára tartalmazhat különbségtételt abból a szempontból, hogy a szerződés új szerződésnek vagy pedig módosuló
szerződésnek minősül. A Gfbt. alapján módosuló szerződés a K&H Biztosító Zrt-nél a jelen díjtarifa hatályba lépése előtti kockázatviselési kezdetű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
szerződés, amely szerződés a következő biztosítási időszakra megszakítás nélkül érvényben marad (azaz megújul) a K&H Biztosítónál.
díjfizetés gyakorisági
kedvezmény
Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási díjból 21% kedvezmény érvényesíthető ha a díjfizetés gyakorisága éves, 3% kedvezmény érvényesíthető ha a díjfizetés gyakorisága féléves. Ha a
szerződés megkötésére díjnemfizetéssel megszűnt szerződés újrakötése miatt kerül sor, ez a kedvezmény a szerződés első biztosítási időszakában nem alkalmazható.